Проф. д-р Емилија Влашки: Третман за постигнување и одржување контрола на астмата кај деца над пет години (12)

При постигнувањето и одржувањето на контролата на болеста, на одреден чекор во текот на најмалку три месеци, се препорачува постепено редуцирање на терапијата за одржувањето на контролата на понискиот чекор, до утврдување на минималната терапија со која се постигнува задоволителен ефект.

 Пишува: Проф. д-р Емилија Влашки, специјалист педијатар


Секое дете постаро од пет години се одредува на еден од петте чекори за третман  според неговиот степен на актуелна контрола на болеста.

Тешката астма не е честа во детската возраст, потенцира проф. Влашки

 

Пациентите со новодијагностицирана астма или кои се уште не примаат терапија започнуваат со вториот чекор, или во случај на полесни симптоми со чекорот 3. Чеорот 2 до чекорот 5 опфаќаат редовна примена на еден или повеќе медикаменти за контрола на астмата кои ја превентираат појавата на симптоми или напади. Во случај болеста да не е контролирана со актуелниот третман, потребно е да се премине на следниот чекор нагоре, до постигнување на контролата (подобрувањето обично е за еден месец).

 


Скалест пристап во контрола на астмата кај деца над 5 години и адолесценти

При постигнувањето и одржувањето на контролата на болеста, на одреден чекор во текот на најмалку три месеци, се препорачува постепено редуцирање на терапијата за одржувањето на контролата на понискиот чекор, до утврдување на минималната терапија со која се постигнува задоволителен ефект. Пациентите кои не постигнуваат прифатлив степен на контрола со третманот на чекорот 4, се смета дека боледуваат од астма која е тешка за треман.

 

Тешката астма не е честа во детската возраст, и наметнува проверка на придржувањето кон препорачаната терапија и разгледување на можноста за алтернативна дијагноза. Овие пациенти се третираат до најдобар можен степен на контрола со минимизиран ризик од несакани ефекти од применетата терапија.

На кој било чекор на третман по потреба при појава на симптоми, се применува брзодејствувачки инхалаторен β2-агонист.

Астмата предизвикана од напор во отсуство на други манифестации на астма, обично може да биде контролирана со брзодејствувачки инхалаторен β2-агонист 10-15 минути пред напор. При комбинација на други симптоми со астма, се препорачува редовна примена на ICS како монотерапија, или во комбинација со леукотриенски модификатор или долгодејствувачки инхалаторен β2-агонист.

(Продолжува)