Проф. д-р Горан Димитров и спец. д-р Весна Пљакоска: „HPV ИНФЕКЦИЈА И АСОЦИРАНИ БОЛЕСТИ“ – Во Струга започнува прв регионален симпозиум од ваков тип со преку 200 учесници

Од 25 до 27 ноември во хотелот „Дрим“ ќе се одржи заеднички симпозиум на Македонското здружение за хуман папилома вирус и Македонското здружение за сексуално преносливи болести

Проф. д-р Горан Димитров, претседател на Македонското здружение за ХПВ и спец. д-р Весна Пљакоска, претседател на Македонско здружение за сексуално преносливи болести, организатори на симпозиумот „HPV инфекција и асоцирани болести“

Со отворање на првата сесија „Епидемиологија и молекуларна биологија на HPV“, денеска во Струга, во хотелот „Дрим“ ќе стартува заедничкиот симпозиум на Македонското здружение за хуман папилома вирус и Македонското здружение за сексуално преносливи болести, насловен „HPV инфекција и асоцирани болести“. Симпозиумот ќе трае до 27 ноември, а бисерот на Охридското езеро, градот Струга ќе биде домаќин на голем број колеги од земјата и регионот.

Симпозиумот во Струга на едно место ќе обедини голем број стручњаци, а своите знаења ќе ги осовременат и освежат докторите од различни специјалности, како што се гинеколози, опстетичари, дерматовенеролози, инфектолози, епидемиолози, педијатри, како и други професии како биохемичари, фармацевти… „Ова е прв ваков регионален симпозиум на којшто ќе имаме преку 200 учесници, преку 50 предавачи коишто ќе зборуваат за HPV инфекциите и болестите коишто тие ги предизвикуваат“, истакна проф. д-р Горан Димитров

„Главната тема на симпозиумот е HPV инфекцијата и асоцирани болести. Во неколкуте сесии од овој настан ќе бидат разработени теми во врска со дијагностиката на HPV, онкогенезата, една од темите ќе биде и оптоварување со болестите коишто настануваат од хуманиот папилома вирус на различни места на човечкото тело како што се цервикс, вагина, вулва, анус, пенис, кожа, исто така и на главата и на вратот. Некои од тие болести се малигни, а имаме и бенигни како што се кожните брадавици и гениталните брадавици. Посебна сесија ќе биде посветена на превенција и дијагностика на цервикалниот карцином, т.е. ракот на грлото на матката.

Главната тема на симпозиумот е HPV инфекцијата и асоцирани болести

Друга тема ќе биде посветена само на кондиломите т.е. брадавиците насекаде по телото, една тема ќе биде посветена на болести коишто настануваат кај вулнерабилни популации како што се децата и тука збориме за рекурентната респираторна папиломатоза како и HPV инфекции кај децата. Една од сесиите ќе опфати и една од многу важните работи, а тоа е превенцијата од овие болести, односно HPV вакцината. Моментално насекаде во светот почнува да се воведува и деветолетната вакцина којашто постепено ја заменува четиривалентната вакцина и којашто опфаќа можеби 92% од типовите коишто го предизвикуваат ова малигно заболување“, објаснува проф. д-р Горан Димитров, претседател на Македонското здружение за ХПВ. Тој додава дека на симпозиумот ќе бидат разработени и психосоцијалните аспекти коишто ги носи HPV инфекцијата, а ќе им се даде шанса и на младите доктори и научници да презентираат свои случаи, како и општа сесија на којашто ќе бидат презентирани дел од постер-презентации, пропратени со дискусија.

Покрај тематските стручни сесии, секој ден ќе има и сателитски симпозиуми од фармацевтската индустрија

„Првиот ден е посветен на микробиолошкиот аспект на инфекциите со ХПВ и нивниот третман, ХПВ патологија и имунологија, симптомите за препознавање и секако, од пресудно значење за успешен третман  – како да се препознае и лекува од самиот почеток. Вториот ден на симпозиумот го замисливме како осврт кон глобалното значење на проблематиката за која разговаравме на првиот ден. Зборуваме за искуствата од третманот на ХПВ кај ранливи групи население и имунизација и за важноста на навремената и масовна вакцинација на женската популација од најранливите групи. Утринската сесија во недела е посветена на презентациите на младите лекари од Македонија и на постер презентациите на теми по нивен избор, поврзани со оваа проблематика. Воедно, покрај тематските стручни сесии, секој ден имаме и сателитски симпозиуми од нашите пријатели и партнери од фармацевтската индустрија“, истакнува спец. д-р Весна Пљакоска, претседател на Македонското здружение за сексуално преносливи болести.

Симпозиумот во Струга на едно место ќе обедини голем број експерти и доктори кои ја работат оваа работа, а своите знаења ќе ги осовременат и освежат докторите од различни специјалности, како што се гинеколози, опстетичари, дерматовенеролози, инфектолози, епидемиолози, педијатри, како и други професии како биохемичари, фармацевти… „Ова е прв ваков регионален симпозиум на којшто ќе имаме преку 200 учесници, преку 50 предавачи коишто ќе зборуваат за HPV инфекциите и болестите коишто тие ги предизвикуваат“, додава проф. д-р Димитров.