ПРОФ. САЊА МИЛАНОВИЌ: Дебелината го зголемува ризикот за потешка форма на КОВИД-19, а една работа е особено загрижувачка

Со анализа на гликаните можеме објективно да утврдиме дали сме веќе на пат на развој на болести и дали промените на животниот стил кои ги превземаме го имаат очекуваниот ефект. На тој начин, можеме полесно да се мотивираме за некои тешки животни одлуки, како намалување на прекумерната телесна тежина и како значајно да го намалиме ризикот од разни болести, вклучувајќи ја и болеста КОВИД-19“, вели проф. Лауч.

“Денес знаеме дека дебелината е значаен ризик фактор за потешка форма на болеста и смртност кај заболените пациенти со КОВИД-19. Но, не смееме да заборавиме дека таа е и единствен ризик фактор кој води до појава на сите водечки хронични незаразни болести. Според анализите, исклучиво поради прекумерната телесна тежина, во наредните 30 години се очекува траењето на животниот век да биде покус за 3,5 години, ако не се случат значајни промени“, истакнува проф. д-р Сања Мушиќ Милановиќ од Хрватскиот завод за јавно здравје, говорејќи на он-лајн семинарот на тема “Дебелина, хронични незаразни болести, гени, ризици и компликации од болеста КОВИД-19“, на кој стручњаците зборуваа за причинско-последичната поврзаност на дебелината и почестото заболување од КОВИД-19 и појавувањето на потешки компликации од болеста.

Проф. д-р Гордан Лауч ги претстави најновите истражувања кои ги спроведува во моментов, а се поврзани со дебелината и ризиците од заболување од хронични незаразни болести, но и болеста КОВИД-19.

“Ние знаеме дека прекумерната телесна тежина не е здрава и дека може да предизвика бројни болести, но проблемот е што тие болести ќе се развијат дури во некој недефиниран момент во далечната иднина, така што е тешко да се мотивираме да направиме нешто во таа насока, токму денес. Исто така, луѓето се различни и прекумерната телесна тежина не влијае кај сите на ист начин. Низ два големи проекти кои ги предводам во моментов, ги истражуваме гликанските биомаркери кои би можеле да одиграат значајна улога во превенција на болестите поврзани со стреењетои прекумерната телесна тежина. Голема предност на гликаните како биомаркери е дека тие се менуваат и до 10 години пред да се појават други симптоми на болести, што досега го покажавме за воспалителните болести, кардиоваскуларните болести и дијабетесот. Сите овие болести, како и прекумерната тежина се познати ризик фактори за тешка форма на КОВИД-19. Со анализа на гликаните можеме објективно да утврдиме дали сме веќе на пат на развој на болести и дали промените на животниот стил кои ги превземаме го имаат очекуваниот ефект. На тој начин, можеме полесно да се мотивираме за некои тешки животни одлуки, како намалување на прекумерната телесна тежина и како значајно да го намалиме ризикот од разни болести, вклучувајќи ја и болеста КОВИД-19“, вели проф. Лауч.

Дебелината воодено е и еден од најчестите причини за кардиоваскуларни болести, а болните со срцеви проблеми се препознаени како многу ризични за развој на тешки компликации од КОВИД-19.