Промените во ретината може да бидат ран знак на Алцхајмерова болест

Инаку, последниве неколку години клиничките испитувања ги користеле очите како прозор во мозокот, како би се откриле промени кои се случуваат во рана фаза на болеста, како и прогресијата на Алцхајмеровата болест.

При Алцхајмерова болест, во рана фаза на заболувањето доаѓа до промена во дебелината на слојот на мрежницата (ретина), воспаленија или истенчување, што потврдува дека промените во мрежницата е еден од најважните знаци за рано дијагностицирање на Алцхајмеровата болест.

Истовремено е откриено дека кај некои пациенти на кои веќе им е дијагностицирана оваа болест, кај слоевите на мрежницата се појавува невродегенрација.

Инаку, последниве неколку години клиничките испитувања ги користеле очите како прозор во мозокот, како би се откриле промени кои се случуваат во рана фаза на болеста, како и прогресијата на Алцхајмеровата болест.

Треба да се истакне дека првите промени се појавуваат во макуларната зона, а тоа е најчувствителното подрачје кое го контролира средишниот вид и прецепцијата на боите.