„Алергологија“ е насловот на новиот учебник од проф. д-р Дејан Докиќ и соработниците: проф. д-р Магдалена Антова, проф. д-р Горица Брешковска, проф. д-р Емилија Влашки, проф. д-р Весна Гривчева-Пановска, проф. д-р Анѓелко Ѓорчев, проф. д-р Бисерка Јовковска-Ќаева, проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска, науч. сор. д-р Драган Мијаковски, проф. д-р Јордан Минов, проф. д-р Сузана Николовска, доц. д-р Александар Петличковски, науч. сор. д-р Сашо Столески, проф. д-р Елена Трајковска-Докиќ, академик Илија Филипче и проф. д-р Љубица Шутуркова, кој денеска и официјално беше претставен во јавноста.

На промоцијата која се одржа денеска, точно напладне во деканатот на Медицински факултет – Скопје, зборуваа промоторите – академик Момир Поленаковиќ, проф. д-р Соња Топузовска, декан на Медицинскиот факултет во Скопје и проф. д-р Дејан Докиќ.

Проф. д-р Дејан ДокиќИдејата е стара повеќе од три години

Идејата е стара повеќе од три години. Ќе се запрашате зошто требаше толку време? Не е лесно да се обединат голем број на автори и сите тие да се синхронизираат за на крај да излезе ова дело. Дури некои од текстовите требаше и да се ажурираат затоа што беа дадени пред три години, а медицината и алергологијата одат напред.
Идејата да се напише овој учебник има најмалку три главни причини. Алергиските заболувања во нашиот наставен програм се предаваат во различни предмети, но има потреба тоа да биде систематизирано во една книга затоа што сите овие алергиски заболувања имаат заеднички именител, а тоа е фактот дека се работи за ИгЕ посредување алергиски реакции, коишто само различно се манифестираат зафаќајќи различни органи и системи. Тоа е едната, а втората причина е што не постои земја во околината, да не зборуваме за западните земји, каде што нема издадени книги за алергологија во целост. Целосно прикажана, а не во сегменти, во различни предмети или учебници. И третата причина е затоа што ние, во нашата држава, имаме квалитетни стручњаци кои се способни своето секојдневно работење да го преточат во еден текст кој ќе користи на сите додипломци, понатаму постдипломци, докторанти, специјализанти и субспецијализанти.
Се надевам дека читателите ќе извлечат доволно добри информации од оваа книга за да можат во својата секојдневна пракса да помогнат на илјадници алергиски пациенти и да им овозможат еден подобар и поквалитетен живот.

Учебникот е во издание на книгоиздателството ʺМатица македонскаʺ од Скопје, а во предговорот е опишан како учебно помагало за студентите по медицина, специјализантите по интерна медицина, дерматологија, педијатрија, оториноларингологија, медицина на трудот, семејна медицина и сите лекари коишто во секојдневната пракса се среќаваат со алегични пациенти.

„За прв пат на едно место, систематизирано и методолошки се опфатени сите алергиски болести, почнувајќи од етиопатогенезата на секое поединечно заболување, па се до начинот на лекување. Секое поглавје, од вкупно 33, започнува со резиме, во коешто на кратко се опишува она што е најважно во тоа поглавје, следено со содржина и завршува со заклучок, користена литература и скратеници, коишто се користат во истото. Светската здравствена организација го прогласи 21 столетие за век во којшто алергиските болести ќе се појават во епидемиски размери. Оттука и значењето на овој учебник, во којшто на едноставен и клинички ориентиран јазик се опишуваат сите алергиски болести, нивната клиничка манифестација, начинот на којшто се дијагностицираат и лекуваат. Посебен акцент е ставен на фармакотерапијата на алергиските болести осврнувајќи се најмногу на најчесто користените тописки лекови, биолошки лекови, како и вообичаените перорални и парентерални лекови. Во поглавјето за атописки дерматитис се опишани и лековите коишто се применуваат во традиционалната и алтермнативна медицина. Се надевам дека многу лекари ќе имаат можност да ги искористат информациите содржани во ова единствено дело во својата намера да им помогнат на илјадниците пациенти и да им овозможат квалитетен живот“, се вели во предговорот на „Алергологија“.

Повеќе од денешната промоција на „Алергологија“ погледнете во фотогалеријата: