Првите три месеци се клучни за детето, татковци бидете тука!

Покрај мајката, значајна улога во развојот на детето имаат и татковците, и тоа од најрана возраст. Затоа мажи без страв!

Иако мажите неретко се повлекуваат токму во првите три месеци од животот на детето затоа што се уште не се снаоѓаат во својата нова улога, психолозите порачуваат дека токму тогаш мораат да бидат присутни и доста ангажирани. Едно истражување покажало дека децата кои во првите три месеци од животот поминувале време со татковците имаат подобри когнитивни способности од децата чии татковци не биле ангажирани околу нив во првите месеци.

Научниците го набљудувале односот на 128 татковци и нивните деца и дошле до откритие дека бебињата чии татковци имале стална интеракција со нив се ментално многу посилни од децата кои биле лишени од татково внимание во најраната доба од животот.

Менталната активност на бебињата кои учествувале во истражувањето е мерена кога бебињата имале 2 месеци. Се покажало дека бебињата кои повеќе време поминувале со татковците биле ментално понапредни, побрзо размислувале и полесно усвојувале нови вештини.

Исто така, е утврдено дека полот на бебето не играл битна улога во резултатите од истражувањето.

Татковци, заборавете на страв и активирајте се околу своите деца од почетокот!