Пушењето поврзано со поголем ризик од тешка форма на КОВИД-19

Пушењето било уште посилен ризик фактор за смрт меѓу пациенти кои биле помлади (18 до 59 години) или имале прекумерна телесна тежина.

Се чини дека пушењето е поврзано со поголем ризик од тешка форма на боелст КОВИД-19, вклучувајќи и смрт од неа, независно од социодемографските карактеристики и историјата на болести, укажуваат резултатуте од нова студија.

Исто така се покажало дека моменталните пушачи имаат поголеми прилагодени шанси за смрт, користење механичка вентилација и штетни кардиоваксуларни состојби. Пушењето било уште посилен ризик фактор за смрт меѓу пациенти кои биле помлади (18 до 59 години) или имале прекумерна телесна тежина.

Се смета дека овие резултати ја нагласуваат итната потреба за опсежни јавноздравствени интервенции како што се кампањи против пушењето.