Пушењето тројно го зголемува ризикот од смрт од кардиоваскуларни болести

Со престанување со пушење пред 45. година може да се избегнат околу 90% од кардиоваскуларните ризици од овој порок.

Според резултатите од нова студија, пушењето му штети на целиот кардиоваскуларен систем, срцето и главните крвни садови, што на крајот го зголемува ризикот од мозочен и срцев удар, како и од останатите кардиоваскуларни состојби.

Имено, пушачите имаат тројно поголем ризик од смрт од кардиоваскуларни болести во споредба со оние лица кои никогаш не пушеле, како и двојно поголем ризик од срцев удар, мозочен удар или затајување на срцето. Исто така, имаат пет пати поголема веројатност дека ќе развијат периферни кардиоваскуларни болести, како гангрена.

Се смета дека огромен број луѓе го потценуваат ризикот од пушењето. Треба да се истакне, дека престанокот со пушење цигари значајно го намалува ризикот од срцев и од мозочен удар, како и смрт од кардиоваскуларни болести. Со престанување со пушење пред 45. година може да се избегнат околу 90% од кардиоваскуларните ризици од овој порок.