Работата во ноќна смена го зголемува ризикот од дијабетес

Според мислењето на стручњаците, исклучително е важно работниците кои работат во ноќна смена да усвојат здрави животни навики, како би го намалиле својот ризик од дијабетес тип  2.

Сменската работа во ноќна смена во комбинација со нездравите животни навики, значајно го зголемува ризикот од развој на дијабетес тип 2, укажува нова студија. Се смета дека во поголемиот број на случаи, дијабетес тип 2 може да се спречи со усвојување на здрави животни навики.

Некои претходни студии исто така покажале дека пушењето, лошата исхрана, физичката неактивност и прекумерната телесна тежина го зголемуваат ризикот од дијабетес тип 2. Исто така, и работата во ноќна смена и претходно била поврзувана со зголемен ризик од дијабетес тип 2.

Според мислењето на стручњаците, исклучително е важно работниците кои работат во ноќна смена да усвојат здрави животни навики, како би го намалиле својот ризик од дијабетес тип  2.

Утврдено било дека за секои пет години работа во смени, која вклучува и ноќна смена ризикот од дијабетес тип 2 се зголемува за 31%. Додека нездравите животни навики го зголемуваат ризикот од оваа болест за три пати.

Се смета дека зголемениот ризик од дијабетес тип 2 кај работниците кои работат во ноќна смена и имаат нездрави навики, последиците се нарушен сон и пореметен ритам на телесниот часовник, кои негативно влијаат на хормоните, метаболичките процеси и рамнотежата на бактериите во цревата.