Радиотерапијата може да помогне во лекување на метастатски рак на простата

Oна што го истакнуваат стручњаците од студијата е дека радиотерапијата помогнала само кај пациенти кај кои ракот се проширил локално на околните лимфни јазли или коски, но не и на пациенти кои имале одалечени метастази.

Радиотерапијата додадена на стандардната терапија може значајно да ја подобри стапката на преживување на мажите на кои им е дијагностициран метастатски карцином на проста, се вели во резулатите на најновата студија СТАМПЕДЕ.

Според научниците, мажите со метастатски рак во поголем дел од случаите умираат во рок од пет години со што се наметнува потребата за нова ефикасна терапија.

Стандардната терапија за напреднат или метастатски карцином на простата е хормонска терапија. Но, она што го истакнуваат стручњаците од студијата е дека радиотерапијата помогнала само кај пациенти кај кои ракот се проширил локално на околните лимфни јазли или коски, но не и на пациенти кои имале одалечени метастази.

Тригодишното преживување за пациентите кои со стандардна терапија примиле и радиотерапија изнесувала 81 процент. Според научниците, резулатите од оваа студија претставуваат значаен напредок во лекувањето на ракот на простата и би можеле да помогнат на илјадници мажи ширум светот.