Рамни табани – наследен фактор или…

Во основа на заболувањето се наоѓа опуштеност на лигаментниот апарат кој може да ги зафати и другите зглобови.

Карактеристиките на овој деформитет познат како „рамни стапала„ се препознатливи по спуштање на сводот и завземање на валгусна положба при стоење. За појава на овој деформитет влијае пред се наследниот фактор, но и физичката неактивност, дебелината и несоодветните обувки.

Во основа на заболувањето се наоѓа опуштеност на лигаментниот апарат кој може да ги зафати и другите зглобови.

Кога не е оптеретено ваквото стопало има нормални лакови на табаните. Тегобите предизвикуваат преметување на статиката. Бидејќи центарот на стопалата на ниво на друга метатарзална коска, детето оди со уфрлање на предниот дел од стапалото навнатре. Непријатност во стапалото ретко се јавува во детството.

Се препознава со клинички преглед и проверка на плантограм (отисок на хартија), или со компјутерска анализа на одот. Лекувањето се спроведува во ортопедски чевли со влошки и физикална терапија.