Развиен 10-минутен тест кој открива рак

Оваа необична, а сосема едноставна процедура открива дали имате канцерогени клетки во организмот

Научниците откриле посебен тест кој ги открива сите облици на рак. Имено, сега е возможно да се најдат траги на заболени клетки во крвотокот и на тој начин да се констатира ова тешко заболување. Со помош на течност која ја менува бојата научниците сега можат да кажат дали имате клетки заразени со рак во организмот, и тоа на евтин и едноставен начин. За постапката се потребни се на се 10 минути.

Иако овој тест се уште се истражува и развива, сепак очигледно е дека нешто на овој план радикално се менува. Пристапот кон ракот како болест е посериозен.

„Најголемата предност на оваа техника е што е мошне едноставна и евтина, така што клиниките би можеле мошне брзо да ја воведат“, вели Лаура Караскоза, истражувач од универзитетот во Квинсленд.

Веродостојноста на оваа техника е дури 90 отсто, што значи дека дава точен резултат во наодите на канцерогените клетки во 90 од 100 случаи. Ова може да биде само иницијален тест затоа што само покажува дека клетките на рак постојат во организмот, но не и каде, како и од кој тип се.

„Ова е скрининг техника, но ќе ја олесни работата на онколошките клиники. Сепак, за да го откриете типот на рак, како и стадиумот на болеста мора да се користат и други техники“, вели Караскоза.

Овој тест се базира на тоа дека клетките со нормална ДНК и клетките со заразена ДНК на различен начин се врзуваат за металите. На тој начин се прави размер на здрави и болни клетки. Со истражување е докажано дека ДНК на здравите и заразени клетки мошне се разликува во корелација со металите, но тие различно се однесуваат и во реакција со обична вода.

За овој тест е потребно мало количество зрнца злато и вода. Во оваа смеса се капнува крвта на пациентот. Промената на бојата на благородниот метал која се појавува за само неколку минути, а која е видлива со голо око, покажува дека вашите клетки се заразени. Денес за дијагностика на карциномот се користи скапа техника со земање на примерок од ткивото која се вика биопсија, а потоа ткивото се тестира повторно со скапи хемиски супстанци.

Со примената на овој нов тест на сите би ни бил олеснет животот. Бројот на оние кои својата болест ќе ја откријат навреме и притоа правовремено ќе ја третираат, односно бројот на оние чија болест лесно би се довела во состојба на ремисија, нагло би пораснал. Којзнае можеби во меѓувреме би се нашол и адекватен лек, па оваа болест конечно би била поразена.