РЕИНФЕКЦИЈА: Повторна зараза со коронавирус потврдена кај најмногу десет пациенти

Според последните податоци, во светот досега со кронавирус се заразени 33,4 милиони лица, а како последица од КОВИД-19 починале над еден милион пациенти.

Во светот се зборува за “изолирани“ случаи на реинфекција со коронавирус, но всушност, глобално такви пациенти има многу малку. Досега се потврдени најмногу десет случаи на повторна инфекција со SARS-CoV-2, изјави директорката на Сојузната служба за надзор на заштитата на пациентите во Русија, Ана Попова. Таа вели дека собирањето на статистичките податоци е во тек и дека досега потврдени се најмногу 10 сигурни случаи на реинфекција со новиот коронавирус.

Според неа, станува збор за пациенти кои боледуваат од имунодефициенција, различни состојби при кои имуниот систем не делува на соодветен начин, поради што инфекциите се почести и почесто се повторуваат.

Според последните податоци, во светот досега со кронавирус се заразени 33,4 милиони лица, а како последица од КОВИД-19 починале над еден милион пациенти.