РИЗИК ФАКТОРИ: Колкава е веројатноста вашиот тест на коронавирус да биде позитивен?

Возраста, полот, сиромаштијата, животот во густо населено подрачје, етничката припадност, дебелината и хронична болест на бубрезите, сите овие фактори се поврзани со позитивен тест на КОВИД-19, заклучиле истражувачите.

Тоа дека возрасните лица и мажите се позагрозени и посклони кон тоа да заболат од КОВИД-19 и не е некоја новина, но сега доби и здравствена потврда. Имено, токму тоа го заклучиле истражувачи откако ги прегледале резултатите од над 3800 лица тестирани на SARS-CoV- 2 во Велика Британија. Покрај сето набројано, како ризик фактори се наведени и животот во густо населени подрачја, етничка припадност, дебелина и хронична болест на бубрезите.

Студијата е спроведна помеѓу 28 јанураи и 3 април, а резултатите се објавени со списанието The Lancet Infective Diseases. Со инфекцијата, велат лекарите, се поврзани и други социоекономски фактори, во во колкава мера, допрва треба да се истражи.

“Иако од болничките податоци постојат јасни трендови за лицата со тешки симптоми, ризикот од инфекција меѓу општото население останува сиво подрачје. Важно е да се знае кои се групите во широката заедница кои се најмногу изложени на ризикот од инфекција, за подобро да го разбереме преносот на вирусот и да спречиме нови случаи“, вели авторот на студијата проф. Симон де Лусигнан од Универзитетот Оксфорд.

Со ширењето на заразата може да бидат поврзани и други социоекономски фактори кои не се мерени во оваа студија: високо ризични работи, степен на образование, висина на приходи и разлики во пристапот на здравствена заштита и тестирање.

Болничките истражувања покажуваат дека кон потешки компликации се склони повозрасни лица, мажи, но и оние кои имаат здравствени состојби како хипертензија и дијабетес. Нова анализа открива дека некои од тие фактори се поврзани и со позитивен резулат при тестирање на SARS-CoV-2.

Според анализираните податоци, се покажало дека најизложени на вирусот се лива на возраст помеѓу 40 и 64 години (18,5%), додека процентот на на изложеност кај лива до 17 години изнесувал 4,6.

Разлика е воочена и меѓу лица кои живеат во подрачја со поголема и помала сиромаштија, Од 668 тестирани во најзагрозени подрачја, позитивни биле 29,5%. Истовремено, позитивен резултат на коронавирус е добиен кај само 7,7% случаи кај најмалку загрозени подрачја.

Единствени клинички состојби значајно поврзани со позитивен тест биле хроничната болест на бубрезите и дебелината. Позитивни биле 32,9% од бубрежно болните и 14,4% од оние кои немаат никаква бубрежна болест. Исто така, позитивни биле 20,9% од испитаниците со прекумерна телесна тежина и 13,2% од лица со нормална тежина.