Ризикот од смрт кај КОВИД-19 е 3,5 пати поголем отколку кај грип

Се смета дека споменатите разлики може да се поврзат со ниското ниво на имунитет на новиот коронавирус во споредба со сезонскиот грип кој е последица од минати инфекции и вакцинација против грипот.

Резултати од нова канадска студија покажале дека заболените од КОВИД-19 се изложени на 3,5 пати поголем ризик од смрт во однос на заболените од грип. Исто така, почесто се згрижени на интензивна нега, а нивниот престој во болница е подолг во однос на заболените од грип.

Овие резултати се слични со заклучоците на две претходни студии направени во Франција и во САД.

Се смета дека споменатите разлики може да се поврзат со ниското ниво на имунитет на новиот коронавирус во споредба со сезонскиот грип кој е последива од минати инфекции и вакцинација против грипот.

Исто така, стручњаците се надеваат дека тежината на КОВИД-19 со тек не време ќе се намали, како луѓето се вакцинираат против коронавирус, и како ќе доаѓа до развој на нови ефикасни третмани за КОВИД-19. За жал, постои и можност да мутациите на вирусот бидат уште потешки.