Ризикот од тешка форма на КОВИД-19 може да зависи од типот на астма

Оваа теорија може да објасни и зошто некои други хронични болести го зголемуваат ризикот од КОВИД-19

Лицата чија астма е поттикната од алергии не се изложени на поголем ризик од тешко заболување од КОВИД-19, укажува нова студија. Други, претходни студии укажуваат дека лицата чија астма е предизвикана од стрес, загадување на воздухот, телесна активност или временски услови, може да имаат поголем ризик од тешка форма на КОВИД-19.

Со оваа студија се покажало дека неалергиската астма го зголемува ризикот од сериона форма на КОВИД-19  за дури 48 проценти.

Новиот коронавирус SARS-CoV-2 кој ја предизвикува болеста КОВИД-19 влегува во клетките на белите дробови благодарение на протеините на нивната површина, кои се нарекуваат ACE2 рецептори.  Во услови на алергиски тип на воспаление, се чини дека експресијата на ACE2 рецепторите е намалена. Со оглед дека нема толку достапни ACE2 рецептори, лицата со алергиска астма не се толку чувствителни на сериозна инфекција.

Оваа теорија може да објасни и зошто некои други хронични болести го зголемуваат ризикот од КОВИД-19. Имено, кај пациентите со дијабетес или хипертензија  засилена е експресијата на споменатиот рецептор. Тоа е можна причина зошто пациентите со тие болести се изложени на особено висок ризик од развој на тешка форма на КОВИД-19.