Самодовербата е основа за квалитетен живот и добро здравје

Доколку веруваме во себе, во своите способности, интелигенција и вредност, тогаш ниту една цел нема да биде неостварлива

Самодовербата е една од клучните работи за нормален и здрав живот. Таа се стекнува и гради во текот на целиот живот, но психолозите се согласни дека нараното детство е клучно за понатамошниот развој на личноста. Луѓето кои како деца слушале дека работите кои ги прават не се добро направени, биле казнувани за своите постапки, во животот, и да станат успешни и почитувани, секогаш ќе имаат ниско мислење за себе и ќе сметаат дека се неуспешни. Проблемот со луѓето со ниска самодоверба не е во фактот дека тие навистина се помалку вредни или помалку знаат, туку дека никако не можат да ги видат своите добри страни. А, тоа, велат психолозите се учи во текот на животот.

Луѓето полни со самодоверба, пак, се свесни за својата вредност, за своите знаења и не се плашат да кажат или да прашаат за непто што не им е познато. Бидејќи, луѓето кои веќе имаат многу знаење се свесни дека околу нив има уште многу знаење кое никогаш нема да бидат во можност да го спознаат. Тоа секако нема да им ја наруши самодовербата, ниту пак да ги направи безвредни.

Самодовербата е важна бидејќи луѓето на тој начин се свесни за своите вредности и недостатоди и врз основа на тоа ќе го градат својот живот.

Како се гради самодоверба?

Секој ден треба да споменеме, по можност гласно и сами за себе, нешто добро што сме постигнале или направиле. Зборот БРАВО, изречен од себе за себе има голема моќ. А треба да се кажува за секоја добро направена работа, без разлика дали е тоа вкусен ручек, убава ракотворба, насмевка кај домашните или пак успешен деловен состанок.

Пофалбата понекогаш треба да се надогради и со награда. Купување облека, чевли, патување или нешто трето за себе, но со напомена дека тоа е награда и заслужено за добро сработена работа, сериозно ја подигнува самодовербата на секој човек.

Третата работа која многу помага во градењето самодоверба е запишувањето на вашите добри страни на хартија. Сите особини од кои сте задоволни на една страна, но и сите пофалби кои сте ги слушнале од други за себе на друга страна. Да се прочита ова од време на време е многу полезно, никогаш нема да заборавите кои сте и што сте.