Сауната е добра за кардиоваскуларното здравје

финските научници дошле до заклучок дека користењето на сауна поволно влијае на намалувањето на кардиоваскуларниот ризик.

Финските научници направиле истражување со кое сакале да утврдат како престојот во сауна, во времетраење од 30 минути (на температура од 73 Целзиусови степени и влажност од 10 до 20 отсто) влијае врз телото на човекот. Во истражувањето учествувале 102 личности, чиј просек на возраста бил 52 години.

За време на престојот во сауна забележано е забрзување на срцевиот ритам и зголемување на телесната температура на испитаниците, во граница која може да се очекува при бавење со физичка активност со умерен интензитет.

По излегувањето од сауна кај испитаниците дошло и до намалување на крвниот притисок (овој ефект се задржал и 30 минути после престој во сауна) и до зголемување на еластичноста на артериите. Врз основа на сите овие резултати финските научници дошле до заклучок дека користењето на сауна поволно влијае на намалувањето на кардиоваскуларниот ризик. Поранешните истражувања веќе укажале на поврзаноста меѓу користењето сауна и намален ризик од коронарни и респираторни болести, како и хипертензија и деменција.