Сè повеќе млади страдаат од тинитус

Тинитус (зуење во ушите) не е болест, туку симптом, кој често е последица на прегласно слушање музика, без разлика дали се работи за концерт или слушање гласна музика преку слушалки

Лекарите предупредуваат – сè поголем број млади се соочуваат со медицинскиот феномен тинитус, кој може да доведе до трајно оштетување на слухот. Станува збор за зуење во ушите кое се јавува како резултат на изложеност на високо ниво на бучава – сериозен здравствен проблем, кој може да предизвика тешкотии при спиење, учење, а ако трае подолго време дури и депресивно расположение, и конечно, губење на слухот.

Со оглед на тоа што зуењето во ушите е алармантен знак кој е претходник на сериозни пореметувања, од особена важност е умереноста во слушањето музика, која ако е прегласна може да доведе и до трајно оштетување на слухот.

Станува збор за еден од тешко решливите здравствени проблеми кој често е неизлечлив, а сè почесто е присутен кај младата популација, предупредуваат лекарите.

Овој медицински проблем претставува одбранбен механизам на внатрешното уво при изложување на високо ниво на бучава, особено кога се слуша музика преку слушалки. Слушалките се сместени во надворешниот ушен канал и за внатрешното уво тука нема никаква одбрана, бидејќи се работи за директна изложеност на акустична енергија.

Кога слухот еднаш ќе се уништи повеќе не може да се поврати. Во тој случај мора да се користат апаратчиња за слушање

Специјалистите истовремено предупредуваат дека на зуењето во ушите влијаат и психостимулаторите, а посебно амфетамините и екстази, но и димот од цигари, кој е присутен на многуте бучни места кои ги посетуваат младите. При појава на овој симптом треба веднаш да се обратите на оториноларинголог, кој ќе изврши преглед и аудиолошки испитувања, а во зависност од случајот и невролошки преглед, заедно со одредени лабораториски анализи. Лекувањето главно е симптоматско, бидејќи најчесто не се знае вистинската причина.

Кога слухот еднаш ќе се уништи повеќе не може да се поврати. Во тој случај мора да се користат апаратчиња за слушање, а тоа не е лекување, туку одреден степен на инвалидитет. Затоа – внимателно.