Се работи на средство кое го разградува ХИВ вирусот!

Според официјалните податоци, денес 37,9 милиони лица во светот живеат со ХИВ, при што само во 2018 година има 1,7 милиони новозаразени.

Меѓународен тим научници од Русија, Финска, Швајцарија, Велика Британија и САД објавил дека откриле средство што ги разградува молекулите на ХИВ вирусот и ги прави неактивни. До откритието дошле случајно, откако бил откриен механизам што го неутрализира молекулот на ХИВ – вирусот. Во трудот на Јужноуралскиот државен универзитет се нагласува дека значењето на ова откритие е тоа што исти лекарства можат да се користат за повеќе различни видови заболувања.

„Новооткриениот механизам се состои од повеќе соединенија коишто можат да се користат за лекување повеќе заболувања, меѓу кои и рак и ХИВ“, истакнал професор Олег Ракитин, дел од научниот тим и додал: „Тие соединенија го олеснуваат отстранувањето на атомите на цинк од молекулот на ХИВ, што го прави неактивен. Од самиот почеток сметавме дека ефектот на овие соединенија против ракот е нашиот приоритет, но веднаш се покажа дека тие соединенија покажуваат висока и селективна активност против вирусот на имунитетски недостаток.“

Ракитин уште рекол и дека испитувањата ќе продолжат за да се утврди какви се други заболувања можат да бидат третирани и лекувани.

Според официјалните податоци, денес 37,9 милиони лица во светот живеат со ХИВ, при што само во 2018 година има 1,7 милиони новозаразени. Луѓето кои го имаат вирусот во себе просечно живеат меѓу девет и 11 години по заразувањето.

Организацијата за борба против СИДА при Обединетите Нации – УНАИДС се стреми да ја искорени оваа болест до 2030 година.