Сезонските алергии на полен почесто се појавуваат кај лица со анксиозни пореметувања

Во анксиозни пореметувања се вбројуваат напади на паника и панични пореметувања, фобии, опсесивно-комплсивно пореметување, посттрауматско стресно пореметување, акутно стресно пореметување, генерализирано анксиозно пореметување и анксиозно пореметување поради општата здравствена состојба.

Сезонските алергии на полен од различни видови трева или дрва, почести се кај лица со анксиозни пореметувања, додека лицата со депресија поизложени се на повеќегодишна алергија која е предизвикана од алергени како што се животински влакна, домашна прашина или грини, укажува нова студија спроведена во Германија. Инаку, овие психосоцијални пореметувања не влијаеле на алергиите на храна и лекови.

Во анксиозни пореметувања се вбројуваат напади на паника и панични пореметувања, фобии, опсесивно-комплсивно пореметување, посттрауматско стресно пореметување, акутно стресно пореметување, генерализирано анксиозно пореметување и анксиозно пореметување поради општата здравствена состојба.

Алергиите кои траат цела година биле поретки кај лицата кои пателе од анксиозни пореметувања. Можно објаснување за тоа може да биде тоа што лицата со упорни алергии развиваат различни стратегии на соочување со стресот, кои ги штитат од анксиозни пореметувања.