Што е атеросклероза и колку е опасна?

Може да се појави во било која артерија во телото, но во некои е сепак почеста, на пример во каротидните артерии во вратот кои носат крв до мозокот или во која било артерија во внатрешноста на черепот која го снабдува мозокот со крв.

„Атеросклерозата е промена на ѕидот и луменот на артеријата која започнува со масни наслаги во ѕидот на артеријата. Со текот на времето, масните наслаги на ѕидот стануваат калцифицирани, што ја прават артеријата крута и нееластична и го стеснува нејзиниот лумен се до можно целосно запушување. Ризик фактори за појава на атеросклероза се пушење, висок крвен притисок, дијабетес, покачени масти во крвта, дебелина, седечки  начин на живот“, објаснува д-р Анте Петрушиќ, интернист-кардиолог.

Атеросклерозата може да се појави во која било артерија во телото, но во некои е почеста, на пример во каротидните артерии во вратот кои носат крв до мозокот или во која било артерија во внатрешноста на черепот што го снабдува мозокот со крв. Атеросклерозата на бубрежните артерии го загрозува протокот на крв во бубрезите и го зголемува крвниот притисок. Стеснувањето на артериите кои ги снабдуваат нозете со крв може да доведе до гангрена и, во краен случај, до ампутација на ногата.

„Атеросклерозата може да ги зафати левата или десната коронарна артерија, кои носат артериска крв богата со кислород и хранливи материи до срцевиот мускул. Во овој случај, зборуваме за коронарна атеросклероза“, вели д-р Петрушиќ.

Атеросклеротичните артерии се кревки, па под притисок во мозокот често пукаат, предизвикувајќи крварење во мозокот или поради склерозата целосно се запушени, па и во двата случаи предизвикуваат мозочен удар. Коронарната атеросклероза предизвикува послаб проток на крв во срцевиот мускул, особено при физички напор и предизвикува болка во градите позната како ангина пекторис.

„Целосното запушување на левата или на десната коронарна артерија или некоја нивна гранка доведува до срцев удар со измуриање на дел од срцевиот мускул кој останува без снабдување со крв“, потеницра интернистот.