ШТО Е ФАБКИН: Нов хормон што може да има клучна улога во развојот на дијабетес

Истражувањето покажало дека нивоата на фабкин во крвта биле абнормално високи кај лицата со дијабетес тип 1 или дијабетес тип 2. Но, блокирањето на активноста на фабкинот, спречува развој на двете форми на дијабетес.

Се чини дека новооткриен хормон под името фабкин, помага во регулирањето на метаболизмот и може да има важна улога во развојот на дијабетес тип 1 и дијабетес тип 2, укажува нова студија.

Истражувањето покажало дека нивоата на фабкин во крвта биле абнормално високи кај лицата со дијабетес тип 1 или дијабетес тип 2. Но, блокирањето на активноста на фабкинот, спречува развој на двете форми на дијабетес. Поради ова, научниците истакнуваат дека хормонски комплекс би можел да биде ветувачка тераписка мета.

Многу хормони учествуваат во регулирањето на метаболизмот, како што се инсулинот и лептинот. Фабкин се разликува од традиционалните хормони по тоа што не е единствена молекула со еден дефиниран рецептор. Наместо тоа, фабкин се состои од функционален протеински комплекс кој се состои од повеќе протеини, вклучувајќи и протеин кој ги врзува масните киселини 4 (FABP4), аденозин киназа (ADK) и нуклеозид дифосфат киназа (NDPK). Преку серија експерименти, научниците откриле дека фабкин ги регулира енергетските сигнали надвор од клетките. Овие сигнали потоа дејствуваат преку семејство рецептори за да ја контролираат функцијата на целната клетка. Во случај на дијабетес, фабкин ја контролира функцијата на бета клетките во панкреасот кои се одговорни за производство на инсулин.

Оваа студија покажала дека кога FABP4 се лачи од масните клетки и влегува во крвотокот, тој се врзува за ензимите NDPK и ADK за да формира протеински комплекс кој сега е идентификуван како фабкин. Во овој протеински комплекс, FABP4 ја модифицира активноста на NDPK и ADK за да ги регулира нивоата на молекулите познати како ATP и ADP. Површинските рецептори на блиските ќелии го чувствуваат променливиот однос на АТP кон АDP, поттикнувајќи ги клетките да реагираат на променливиот енергетски статус. Како таков, фабкин е во состојба да ја регулира функцијата на овие целни клетки.