Што е холестерол и зошто му е потребен на организмот?

Ако нивото на холестерол е намалено во мозокот, каде што е неговата најголема концентрација, се доведуваат во прашање сите функции на мозокот, регулирање на однесувањето и расположението, учењето и помнењето

Терминот холестерол речиси секогаш во јавноста се поврзува со зголемен ризик од развој на кардиоваскуларни болести, па доколку може да се бира луѓето, веројатно, би одбрале да имаат пониско ниво на холестерол. Но дали го знаете одговорот на прашањето каде се наоѓа највисокото ниво на холестерол во вашиот организам?

Во мозокот!

Мозокот е ризница на холестерол од едноставна причина: оваа молекула му е потребна на мозокот за нормално функционирање.

Но што се случува кога внесот на холестеролот е сведен на минимум или, пак, се земаат лекови за намалување на холестеролот? Како намаленото ниво на холестерол во крвта се одразува врз менталното здравје?

Холестеролот е комплексна молекула

Холестеролот е комплексна молекула која ја создава метаболизмот на човекот, а се наоѓа во клеточните мембрани и стероидните хормони.

Во човековиот организам, холестеролот се произведува во црниот дроб, а ако се внесува преку храна, тогаш тоа се постигнува со храна од животинско потекло

Во организмот холестеролот патува меѓу клетките со помош на липопротеини кои функционираат како преносители на молекулите на холестерол. Меѓу липопротеините се вбројуваат и ЛДЛ и ХДЛ липопротеините, односно липопротеини со мала и голема густина. ЛДЛ е, исто така, наречен и „лош холестерол“, додека ХДЛ се нарекува „добар холестерол“.

Холестеролот е леплива супстанца која е природно инкорпорирана во клеточните мембрани, флексибилна структура околу секоја клетка на човечкото тело. Холестеролот придонесува за структурна цврстина на мембраните. Имено, мембраните не се само едноставни заштитни обвивки, тие се динамични и високоинтелигентни структури.

Исто така, холестеролот е есенцијална состојка во витаминот Д и многу други хормони, вклучувајќи го и естрогенот и тестостеронот. Цела храна од животинско потекло (месо, морска храна, млечни производи, јајца) содржи холестерол, бидејќи оваа супстанца е потребна за секоја животинска клетка.

Холестеролот е најдобра храна за мозокот

Зошто холестеролот му е потребен на мозокот?

Иако на мозокот му отпаѓа само 2 отсто од телесната тежина, дури 20 отсто од вкупниот холестерол кој се наоѓа во организмот е сместен во мозокот. Во мозокот, синапсите се местата каде што се одвива комуникација помеѓу мозочните клетки, а токму тие се со мембрани богати со холестерол. Овие мембрани се одговорни за пренос на невротрансмитери како што се серотонин, ГАБА и допамин во сите правци. Мијелин, бела супстанца која цврсто ги опколува мембраните, содржи 75 % холестерол кој се наоѓа во мозокот. Покрај тоа, холестеролот, исто така, помага во насочување на растечките нервни завршетоци до нивните цели.

Со други зборови, ако нивото на холестерол е намалено во мозокот тогаш се доведуваат во прашање сите функции на мозокот, регулирање на однесувањето и расположението, учењето и помнењето.