Што е пријапизам (продолжена ерекција) и како се лекува

Може да се јави кога било во животот, но најчесто се јавува во втората или третата деценија.

Пријапизам е израз кој претставува ненормално долготрајна ерекција на пенисот. Станува збор за неволна ерекција која не е врзана за сексуалната стимулација. Во прашање е ургентна состојба во урологијата и потребно е брзо решавање заради можноста од развивање мошне сериозни компликации. Може да настане без никаква причина (што е поретко) или може да е резултат на српеста анемија, таласемија, Фабриева болест, дијализа, васкулитис, масни емболии, болести на ’рбетниоот мозок, канцер на простата, леукемија, карцином на бубрезите, трауми на пенисот, при употреба на одредени лекови и дроги…

Статистичките податоци покажуваат дека пријапизмот се јавува кај околу 3 отсто од пациентите кои користат лекови за лекување импотенција, додека кај болните од анемија на српестите клетки се јавува кај повеќе од 70 отсто од пациентите. Нешто почесто оваа состојба се сретнува кај припадниците на црната популација. Може да се јави кога било во животот, но најчесто се јавува во втората или третата деценија.

Како се манифестира

  • Кај пациентите со пријапизам постои ерекција која трае мошне долго;
  • Телото на пенисот е тврдо, додека главата е често мека;
  • Кај долготрајна ерекција може да се јави болка, иако таа се намалува после извесно време;
  • Ерекцијата најчесто трае подолго од 4 часа;
  • Кога еднаш ќе се јави, постои веројатност дека ќе се повтори во текот на животот;
  • Зголеменото количество крв во пенисот не може да се врати во циркулацијата, па може да дојде до појава на тромбоза;
  • Најсериозна компликација е споменатата тромбоза;
  • Може да дојде до создавање на сврзно-ткивни промени во пенисот и подоцна импотенција.

Како се поставува дијагноза

Анамнезата со клиничка слика и детален преглед е доволна да се постави дијагнозата. Рутински се прави комплетна крвна слика за да се утврди дали постои анемија или промени во белата крвна лоза, а пожелно е да се направи и анализа на факторот на коагулација. Се препорачува и ултразвучен преглед на пенисот со доплер, а одделни автори наведуваат и снимка на градниот кош за да се исклучи постоење на метастази кои би можеле да резултираат со пријапизам.

Како се лекува

Лекувањето подразбира оридинирање аналгетици, седативи и лекови против згрутчување на крвта. Брзо отстранување на пријапизмот се постигнува со пункција на пенисот, а некогаш е потребно и оперативно лекување.