Што е шок? Како да го препознаете? Кои се симптомите?

Знаци за шок се: многу бледо лице, ладни  екстремитети кои се префиерно цијанотични, (помодрени), кожа покриена со ладна и леплива пот, повраќање, жед, проширени зеници, забрзан, но едвај опиплив пулс, некогаш во почетокот забавено, неправилно дишење.

Во случај на тешки повреди, покрај локалното оштетување, често доаѓа и до нагло губење на животната сила, односно до пореметена состојба, која може да доведе и до смрт. Оваа тешка и опасна по живот состојба се нарекува шок.

Знаци за шок се: многу бледо лице, ладни  екстремитети кои се префиерно цијанотични, (помодрени), кожа покриена со ладна и леплива пот, повраќање, жед, проширени зеници, забрзан, но едвај опиплив пулс, некогаш во почетокот забавено, неправилно дишење. Температурата на телото е ниска, а чуството за болка намалено. Душевната состојба е различна, често променлива, мирна или проследена со страв, понекогаш раздразлива, со немир и неразбирливо мрморење.

Шокот го влошува: општа слабост, премореност, страв, глад, жед, болка, движење, особено при транспорт.

За сузбивање на шокот мора да се превземат мерки пред да се појави, бидејќи ако се задоцни, може да се доживее разочарување. Поради тоа, треба ги познавате, покрај овие знаци, кои наговестуваат шок, и видовите на повреди кои обично доведуваат до шок.  Тоа се потреси од поголеми чувствителни нервни области, разни повреди од експлозија, машини, газење, потоа повреди на градниот кош, тапи повреди на стомакот, како и повреди од електрична струја, изгореници итн.

Случајот се проценува врз основа на големината на повредата и општата состојба на повредениот. 

Најпрво треба да се смири и да се охрабри повредениот и да стекнете неговата доверба. Ова е важно за стабилизирање на душевната состојба. Секое мрдање мора да биде нежно, лесно, преносот треба да се осмислен. Поместување на повредени делови од телото треба да се избегнува, а имобилизацијата е во прв план. По потреба треба да се отстрани мократа облека и да се покрие повредениот за да се затопли телото. Нозете треба да бидат подигнати, освен ако е повредата на стомакот или главата, каде е подобро да лежи во хоризонтална положба. Галамата и движењето околу болниот сведете го на минимум.

На повредениот давајте му да пие течности, бидејќи така се подобрува општата состојба. Напитоци треба да се даваат на сите повредени,  освен на оние кои се онесвестени или имаат повреди на стомакот. Најдобро е да се дава засладен чај, топло кафе или вода, во која во еден литар сте ставиле лажичка сол. За првите 24 часа е потребно да испие околу 2,5л течности.

Затоплувањето е потребно за сите повредени, само не смее да се претера, бидејќи може да биде и штетно, доколку предизвика потење. Влажната облека треба да се соблече и да се замени со сува и топла. Повредениот треба да се легне во топла постела, завиткајте го во ќебе и ако е потребно, зарејте го со термофор.

При повреда на градниот кош, кога оксидацијата на крв е отежната и спречена, како и при повеќето повреди со тежок шок, каде периферните делови на телото се цијанотичнни, ќе помогне кислород. За да биде од корист, потребно е да се даде од 6 до 7 литри во минута.