ШТО МОРА ДА ЗНАЕТЕ: Кој треба да прими трета доза, а кој бустер доза – по што се разликуваат?

Третата доза треба да се сфати како дополнителна доза за лица за кои се претпоставува дека не развиле комплетен или задоволувачки имунолошки одговор. За разлика од дополнителната доза, бустер дозата е доза вакцина која се применува со поголемо временско растојание од примарната серија вакцинација, за да се продолжи должината на траење на заштитата стекната со примараното вакцинирање.

Давањето трета доза на одредени категории имунокомпромитирани лица треба да се разликува од давањето т.н. бустер доза. Третата доза се применува поради ограничен, односно послаб имунолошки одговор. Третата доза треба да се сфати како дополнителна доза за лица за кои се претпоставува дека не развиле комплетен или задоволувачки имунолошки одговор. За разлика од дополнителната доза, бустер дозата е доза вакцина која се применува со поголемо временско растојание од примарната серија вакцинација, за да се продолжи должината на траење на заштитата стекната со примараното вакцинирање.

ШТО МОРААТ ДА ЗНААТ ОНИЕ СО ОЛАБЕН ИМУН СИСТЕМ?

Во рамките на програмата за вакцинација против болеста КОВИД-19 и стратегијата за заштита со вакцина на најзагрозените категории во насока на спречување на посериозни форми на болеста која може да резултира со долготрајни последици, важно е да се обрне внимание на одредени категории имунокомпромитирани лица. Имено, лицата со имункомпромитирани состојби или лицата кои земаат имуносупресивни лекови или терапии, изложени се на зголемен ризик од развој на тешки форми на КОВИД-19.

Времето на давање на третата доза за секое имунокомпромитирано лице е одлука на специјалистот што го лекува. Општо, вакцините кои се применуваат во периодите на минимална имуносупресија (каде што тоа е можно) имаат пголема веројатност за создавање н подобар имунолошки одговор.

Потребно е да се земе предвид дека третата доза се применува со минимално временско растојание од 8 недели во однос на втората доза, земајќи предвид дека во моментот на примена вакцина, нивото на имуносупресијата биде најниска што може. Интервал подолг од минималниот помеѓу дозите, веројатно ќе резултира со подобар имунолошки одговор.

Меѓутоа, одложувањето на вакцинацијагта против КОВИД-19 како би се зголемил имунолошкиот одговор (вклучувајќи го и одложувањеро на давање дополнителна доза), потребно е да се пресмета во однос на продолжениот период на чувствителност, земајќи ги предвид и ризик факторите за изложеност (локалната епидемиолошка ситуација и ширење на варијантите) и ризикот од инфекција и подоцни сериозни компликации на болеста КОВИД-19.

Некои лица со ослабен имун систем можат и понатаму да бидат чувствителни по првата или двете дози од примарната серија, па и нивниот период на чувствителност до примање на дополнителната доза исто така ќе се зголеми, ако се зголеми интервалот помеѓу дозите.

ПРЕПОРАКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ КОВИД-19

  1. Се препорачува довакцинирање или дополнително вакцинирање против коронавирусот кај следниве категории население:
  2. Корисници на домови за стари и немоќни лица и возрасни лица со инвалидитет.
  3. Вработени во установи кои пружаат услуги за сместување на стари и немоќни лица.
  4. Здравствени работници кои директно се грижат за пациенти: било кое ниво на здравствена заштита.
  5. Сите лица на возраст од над 18 години кои боледуваат од хронични болести кои го зголемуваат ризикот од потешки форми на КОВИД-19.
  6. Земајќи ги предвид спецификите на здравствената состојба, како и семејството и работната средина што можат да бидат важни при донесувањето на одлуката за вакцинација, сите лица на возраст од над 18 години кај кои поминале најмалку 6 месеци по примарната вакцинација, можат да се довакцинираат по консултација со лекар. На лицата кои прележале КОВИД-19 и по опоравувањето ја започнале и завршиле примарната вакцинација, не им е потребна трета доза.