Што мора да знаете пред да се одлучите да отстраните бенка

Посебно треба да се обрне внимание на бенките кои на телото се наоѓаат на истакнати места, склони на повреди, како што се прегиби на телото, места на кои облеката прави притисок и слично.

Отстранувањето на бенка се советува ако таа се повреди механички или по некој друг пат; како и во оние случаи кога бенката расте, ја менува бојата, чеша, е со нејасни рабови, кога крвари или кога е поголема од еден сантиметар. Тоа се некои од параметрите кои предупредуваат дека нешто со бенката се случува и во тој случај секогаш треба да се јавите на лекар, за да се изврши преглед. Посебно треба да се обрне внимание на бенките кои на телото се наоѓаат на истакнати места, склони на повреди, како што се прегиби на телото, места на кои облеката прави притисок и слично. Ако со прегледот се покаже дека дошло до промени, тогаш треба да се отстрани бенката.

  • Начини на отстранување

Отстранувањето бенки треба да се изврши исклучиво хируршки со патохистиолошка анализа. Оваа метода дава сигурност дека бенката во целост е отстранета и дека не е малигно променета. Индикацијата за отстранување на бенка ја поставува лекар на основа на преглед, и евентуална дерматоскопија – дијагностичка метода која преку зголемување ја набљудува бенката и прецизно може да се забележат сите промени. Причината поради која не се препорачува ласерски третман е неможноста за прецизна потврда дали бенката во целост е отстранета. Самата интервенција е едноставна, се врши со локална анестезија и во просек трае 15 минути. Конците се вадат по седум дена.

  • Колку трае периодот на опоравување?

Во еден третман можно е да се отстранат повеќе бенки, а максималниот број е 5. Ако зафатот стручно се изврши, лузните речиси и се незабележливи. Постоперативниот третман по интеревнцијата трае околу седум дена, а првите денови по отстранувањето на бенките, задолжително се преврзуваат местата на кои биле. Во постоперативниот период не треба да се изложува на сонце и на други надразнувачки препарати.