Што не би смееле да му кажеме на лице кое боледува од рак

Анкета што ја спровела добротворната организација Macmillan Cancer Support помеѓу 200 пациенти кои во тој момент боледувале од рак или се излекувале, покажала дека меѓу најнепосакуваните термини и изрази се “жртви на ракот“ или “покосени од ракот“.

Борец, херој, војник, се само некои од изразите што ги користиме опишувајќи лице кое боледува од рак, но по новото истражување многумина мѓу нив таквите зборови ги сметаат за несоодветни, а не мотивирачки.

Анкета што ја спровела добротворната организација Macmillan Cancer Support помеѓу 200 пациенти кои во тој момент боледувале од рак или се излекувале, покажала дека меѓу најнепосакуваните термини и изрази се “жртви на ракот“ или “покосени од ракот“. Организацијата вели дека анкетата упатува на тоа во колкава мера и наједонставнит навизи за рак меѓу различнии луѓе може да бидат спорни.

На пописот непопуларни описи на дијагнозата рак е и кога таа болест се нарекува војна или битка, како и изрази од типот “да се изгуби битката“ или “да се изгуби борбата“, откако пациентот ќе почине од карцином.

Се покажало дека медиумите се тие кои најчесто го користат таквиот јазик, но се проширило и на социјалните мрежи.

Резултатите од истражувањето упатуваат на тоа дека испитаниците преферираат конкретни, фактички називи за лицата на кои им е дијагностициран рак, но и кога тие пациенти ќе подлегнат на таа болест.

Според Карен Робертс, главна медицинска сестра во организацијата Macmillan Cancer Support вели дека резултатите од анкетата укажуваат на тоа во колкава мера едноставните изрази описи се спорни и дека можат различно да се сфатат и толкуваат.

“Ракот во целост го менува животот и луѓето често се трудат да пронајдат вистински збор за болеста со која се соочуваат тие или некој нивен близок. Со свртување на вниманието на оваа состојба сакаме да ги поттикнеме луѓето на тоа да кажат кои зборови повеќе сакаат да ги користат или да ги чујат од другите за време на болеста или опоравувањето, и настојуваме да спречиме потенцијално нарушување на меѓусебните односи“, вели Робертс.