Што смеете, а што никако не смеете да направите во случај на појава на овие 5 симптоми на коронавирус?

Во случај да ги забележите овие симптоми, веднаш повикајте го вашиот матичен лекар или епидемиолошката служба во вашиот град. Опишете ја вашата состојба и послушајте ги нивните упатства. Не одете на лекар, пред телефонски да го повикате.

Како да ги препознаете симптомите и што да направите ако ги воочите?

Коронавирусот предизвикува благи симптоми слични на грип, како:

  • Зголемена телесна температура
  • Кашлица
  • Отежнато дишење
  • Болки во мускулите и
  • Замор

Сомнежот на инфекција со коронавирусот се поставува во случај кога се задоволени следниве критериуми:

  • Акутна респираторна инфекција (најмалку еден од следниве симптоми: покачена телесна температура, кашлица, краток здив без разлика дали изискува хоспитализација)

Во текот на последните 14 дена, пред почетокот на симптомите, барем еден од следниве епидемиолошки критериуми:

  • Близок контакт со потврден или веројатн случај на инфекција со коронавирус или
  • Престој во зафатено подрачје со овој вирус

Кај потешките случаи се јавува тешко воспаление на белите дробови, синдром на акутно отежнато дишење, сепса и септичен шок кои можат да предизвикаат смрт на оациентот, а лицата кои боледуваат од хронични болести се поподложни на потешки заболувања.

Лицата со симптоми на акутна респираторна инфекција (нагло почнување на барем еден од следниве симптоми: покачена телесна температура, кашлица, краток здив) со пополнување на епидемиолошките критериуми – анкета, кај кои здрасвтвениот работник ќе постави сомнеж на инфекција со коронавирус, се хоспитализираат со примена на мерка за изолација, дијагностика и лекување.

Во случај да ги забележите овие симптоми, веднаш повикајте го вашиот матичен лекар или епидемиолошката служба во вашиот град. Опишете ја вашата состојба и послушајте ги нивните упатства. Не одете на лекар, пред телефонски да го повикате.