ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ: Овие се разликите во симптомите на рак на дебело црево и рак на желудник

За жал, во прашање се две опасни болести кои, ако не се препознаат на време, може да бидат и смртоносни.

Превенцијата секако е најважниот начин на спречување на развој на малигните болести, а доколку болеста се случи, најважно е на време да се препознаат симптомите.

Ракот на желудник зазема второ место меѓу малигните тумори кај човекот, како по зачестеност, така и по смртност. Ракот на желудник кај мажите се јавува просечно два пати почесто отколку кај жените. Типичната возраст кога се дијагностицира болеста е од 50 до 75 години. Овој рак најчесто се појавува со малигна преобразба на клетките на слузницата на желудникот. Таквата форма на ракот се нарекува аденокарцином. Тој претставува 90-95% од сите случаи на рак на желудник. Иако зачестеноста на ракот сместен во самиот желудник опаѓа, драматично расте бројот на случаи на рак сместен на преминот на хранопроводот во желудникот. Особено загрижува што овој тип на карцином често се јавува кај болни помлади од 40 години.

Кога е во прашање ракот на дебело црево, тој претставува втор по зачестеност тип на тумор кај лица од двата пола. Иако во повеќето западноевропски земји, како и Канада и САД се бележи благ пад на смртноста од рак на дебелото црево, во Источна Европа, вклучувајќи ја и Македонија, појавноста, но и смртноста од оваа болест бележи нагорен тренд.

Препознајте ги симптомите на рак на дебело црево и рак на желудник за да можете да реагирате на време и рано да започнете со лекување.

КАКО ДА ГИ ПРЕПОЗНАЕТЕ СИМПТОМИТЕ НА РАК НА ЖЕЛУДНИК?

Шансите за преживување може да се зголемат со рано откривање на ракот на желудникот. Меѓутоа, во западноевропските земји каде оваа болест е релативно ретка, превентивните гастрични прегледи со радиолошки методи со кои би се опфатила целокупната ризична популација не се исплатливи. Затоа е важно да, доколку имате некој од  ризик факторите или симптоми кои можат да бидат поврзани со рак на желудникот, да побарате помош од лекар кој ќе ве упати на понатамошен третман.

Најчести симптоми на рак на желудник се:

  • Болка во делот на ‘лажичката’ ( епигастрија) е присутна кај околу 70% од болните
  • Губење на телесна тежина се јавува кај 70-80% од болните
  • Мачнина и повраќање
  • Отежнато голтање (дисфагија)
  • Надуеност и лоша дигестија
  • Чувство на полност во желудникот
  • Темна крв во столицата се јавува ретко
  • Замор, како последица на хронично губење на крв и анемија

КАКО ДА ГИ ПРЕПОЗНАЕТЕ СИМПТОМИТЕ НА РАК НА ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО?

Со превентивни прегледи и дијагностички тестови може да се открие во рана фаза кога е можно целосно излекување. За жал, повеќето заболени одат на лекар само кога болеста почнува да создава симптоми како што се пречки во празнењето на цревата (дијареа, запек), крв во столицата или губење на тежина.

Операцијата е основен метод за лекување на рак на дебелото црево, а нејзиниот успех зависи од големината и проширеноста на туморот. Покрај хируршкото лекување, во зависност од стадиумот на болеста и локализацијата на ракот на дебелото црево, може да се спроведе зрачење или системска терапија, која вклучува употреба на цитотоксични лекови (хемотерапија) и биолошки лекови кои со своето целно делување на туморската клетка значително го подобруваат исходот на лекувањето.