Што значи дијагнозата сепса?

Септичната температура е само прв знак за можна сепса, но таа никако не значи дека навистина сепса постои. Сепак, опишаната температура која секојдневно се повторува на два-три дена и повеќе, бара лекарска консултација.

Сепсата е состојба која многу сериозно го загрозува здравјето и понекогаш може да доведе до фаталeн исход. Пред 20-тина години дијагнозата сепса редовно означувала состојба на основната болест која го загрозува животот. Денес, тоа не секогаш е така сериозна состојба и тоа од едноставна причина – дијагнозата на сепса во поново време се поставува во рана фаза на болеста, што значи, почесто од порано. Тоа не е затоа што болеста е почеста, туку во минатото за прогласување на септична состојба кај пациентот се чекало да се развијат сите уверливи клинички знаци на сепса.

Денес, дијагнозата на сепса, односно сомнежот за септична состојба се поставува веќе при постоење на први знаци, а тоа е т.н. типична септична крива на температурата. Се работи за висока телесна температура над 38 степени која обично се појавува наеднаш во попладневните или вечерните часови, за да подоцна (со употреба на лекови за намалување на температурата или без нив), падне на нормални вредности.

Падот на температурата се случува во текот на ноќта или рано наутро, за следниот ден, повторно приквечер се јави нов скок на висока температура. Ваквата состојба е проследена и со непријатно чувство на треска и студ, како и со обилно потење.

Не треба да стравувате дека секоја слична температура на горенаведениот опис е страшна и секоја таква состојба да се прогласи за сепса. 

Ако ваквиот тип на температура се повторува два до три дена побарајте лекарска помош, а не веднаш состојбата да ја наречете сепса. Имено, дијагнозата сепса е втемелена и дефинитивно се поставува кога за неа постои медицински доказ, а тоа се наоди за постоење на бактерии во крвта, односно наод на хемокултура. Клинички развиената состојба на сепса се манифестира со значително зголемена телесна температура, забрзан ритам на срцето, отежнато и површинско дишење, студ и треска, потење, пад на крвниот притисок, појава на црвен осип како последица на крварење во кожата и општа слабост на дургите витални знаци. Тоа е веќе состојба опасна по живот.

Септичната температура е само прв знак за можна сепса, но таа никако не значи дека навистина сепса постои. Сепак, опишаната температура која секојдневно се повторува на два-три дена и повеќе, бара лекарска консултација.