Што значи физичката активност за лица во 60-те години?

Умерената и редовна физичка активност кај лицата над 60- годишна возраст е поврзана со намалување на ризикот од срцеви заболувања

Дури и умерената редовна физичка активност кај лицата во шеесетите години е поврзана со намалување на ризикот од срцеви заболувања. Податоците собрани од 1622 испитаници на возраст од 60 до 64 години покажале дека тоа се однесува на активности како што е градинарството или лесните прошетки.

Ризикот од срцеви заболувања бил следен со помош на утврдување на присуство на биомаркери во крвта на испитаниците, а резултатите биле објавени „Journal of the American Heart Association“.

Физичка активност има многу позитивно влијание врз здравјето на повозрасните лица

Британските научници од Универзитетот во Бристол изјавиле дека продолжувањето на просечното времетраење на физичките активности било поврзано со дополнително намалување на присуството на мониторираните биомаркери.

Експертите на повеќето луѓе им препорачуваат 150 минути умерена физичка активност неделно.