Што значи зголемената седиментација на еритроцити во крвта

Мерењето на седиментацијата е една од најстарите анализи на крвта, а нејзините резултати можат да укажуваат на евентуално постоење на болести во организмот.

Седиментацијата на еритроцитите покажува со која брзина во посебно стаклено цевче, епрувета, се таложат црвените крвни зрнца. Нормалните вредности зависат од полот и возраста, па нормално е кај жените помлади од 50 години седиментацијата да биде помала од 20 мм на час, а кај постарите од 50 години помала од 30 мм. Кај мажите нормалните вредности се пониски, па тие кај постарите од 50 години изнесуваат помалку од 20, а кај помладите од 50 се помали и од 15 мм по час.

Вредностите поголеми од нормалните обично не заплашуваат, но лекарите тврдат дека нема причина за страв доколку седиментацијата не е зголемена подолго време и не ја следат одредени симптоми. Доколку зголемени вредности се бележат подолго, тогаш се предлагаат дополнителни тестирања за да се утврди причината за покачената седиментација.

Зад овој зголемен параметар во најголем број случаи стои анемијата, потоа пореметување во работата на штитната жлезда, ревматски болести, воспалителни болести на црева.

Резултат кој, секако, треба да загрижува е кога седиментацијата преминува 100 мм по час. Тогаш се прават дополнителни анализи, кои се одредуваат според симптомите на кои се жали пациентот.Референтни вредности:

Години  Мажи  Жени
20            10         15
30            15         20
40            20         25                              50            25         30
60            30         35
70            35         40
80            40         45