Симптоми на грип и настинка – како да се разликуваат?

Грипот е тешка, а понекогаш и смртоносна болест поради бројни и различни компликации. Тие може да бидат предизвикани со самиот вирус на инфлуенца или со секундарни бактериски инфекции, односно со заедничко делување на вирусот и бактериите.

Грип и настинка не се иста болест. Повеќето луѓе го знаат тоа, но не знаат сите да ги разликуваат. Како да ги разликувате симптомите на грип и на настинка?

Ова е преглед на најважните разлики помеѓу симптомите на грип и симптомите на обична настинка. 

Симптоми и знаци ГРИП НАСТИНКА
ПОЧЕТОК НА БОЛЕСТА МНОГУ НАГЛО ПОСТАПНО
ТЕМПЕРАТУРА ВИСОКА НОРМАЛНА ИЛИ УМЕРЕНО ЗГОЛЕМЕНА
ГЛАВОБОЛКА РЕДОВНО РЕТКО
БОЛКИ ВО МУСКУЛИТЕ ЧЕСТО РЕТКО
ЗАМОР И ИСЦРПЕНОСТ ПОСИЛНО ИСТАКНАТ НЕ
КАШЛИЦА СУВА, МНОГУ НЕПРИЈАТНА ОТСУТНА ИЛИ БЛАГА
ЗАТНАТ НОС ПОНЕКОГАШ РЕДОВНО
КИВАЊЕ ПОНЕКОГАШ ВООБИЧАЕНО
КОМПЛИКАЦИИ ЧЕСТО МНОГУ РЕТКО
ИЗОСТАНОК ОД РАБОТА ИЛИ УЧИЛИШТЕ ЧЕСТО РЕТКО

Грипот е тешка, а понекогаш и смртоносна болест поради бројни и различни компликации. Тие може да бидат предизвикани со самиот вирус на инфлуенца или со секундарни бактериски инфекции, односно со заедничко делување на вирусот и бактериите. Комликациите се најчесто во самиот респираторен систем (воспаление на уво и синуси, пневмонија), но може да бидат зафатени и сите други органски системи. 

Освен што е често, воспалението на бели дробови е и најтешката компликација на инфлуенцата, бидејќи е одговорна за повеќето смртни случаи од оваа болест. Познати се две основни, етиолошки и клинички различни форми на воспаление на белите дробови при инфлуенца. Тоа е примарна вирусна пневмонија, предизвикана со самиот вирус на инфлуенца, која почесто се појавува во пандемии, и секундарна бактериска пневмонија чии причинители се бактерии (хемофилус, стафилокок, пнеумокок).

Основното лекување на грипот е симптоматско, а означува постапки за отстранување и ублажување на оделни симптоми на болеста, ако се посилно истакнати.

Тоа вклучува мирување, надоместување на течности, како и земање на лекови за намалување на телесната температура и смирување на кашлицата. Со оглед дека грипот е предизвикан од вируси, антибиотиците не се ефикасни, па со нив може да се лекуваат само бактериските компликации, односно воспаление на уво или синуси и пневмонија.