Симптоми на синдром на суво око       

Иако често се преклопуваат, дел од симптомите може да бидат карактеристични за одреден тип на суво око.

Симптомите на синдромот на суво око по правило никогаш не настапуваат нагло, туку се развиваат постепено, на двете очи, со епизоди на силно изразени тегоби. Овие епизоди посебно се зачестени во текот на зимата, поради лошото влијание на студеното време и престојот во суви простории.

Иако често се преклопуваат, дел од симптомите може да бидат карактеристични за одреден тип на суво око.

Хипосекрециско суво око (недостаток на водена компонента на солзите):

  • Чувство на жарење, сувост и песок во очите
  • Пречки во текот на целиот ден
  • Потреба за пиење вода за цело време на оброкот за полесно голтање

Евапоративен тип на суво око (неквалитетни солзи)

  • Зачестено прекумерно солзење (особено во текот на зимата)
  • Заматен вид кој поминува со трепкање
  • Зачестено чувство на “уморни очи“ за време на работа на компјутер, гледање телевизија и сл.
  • Залепени трепки или благ секрет при будење
  • Пречки изразени наутро

Доколку забележите црвенило на окото, со секрет и изразено чувство на песок или туѓо тело, веднаш побарајте лекарска помош!