Симптомите на лимфом често може да се помешаат со помалку сериозни болести – како што е грипот

Лимфомот е најчест рак на крвта и трет најчест рак во детската возраст.

Милиони луѓе во светот денес живеат со лимфом, но многумина се уште не се свесни за лимфомот и дека тоа е по живот опасна форма на карцином.

Лимфомот е рак на лимфоцитите, белите крвни зрнца кои помагаат во борбата против инфекциите. Лимфоцитите се наоѓаат во течност наречена лимфа, која патува низ нашето тело во лимфниот систем.

Лимфниот систем е низа на цевки, јазли и органи како што се слезината и тимусот кои се дел од нашиот имун систем. Лимфоцитите често се собираат во лимфните јазли – најчесто во пазувите, вратот или препоните – за да се борат против инфекциите, но тие исто така може да се најдат во речиси секој дел од телото. Лимфомот се јавува кога абнормалните лимфоцити растат неконтролирано и се акумулираат во лимфните јазли или други делови од телото.

ВИДОВИ ЛИМФОЦИТИ

Постојат два главни типа на лимфоцити кои можат да се развијат во лимфоми: Б-лимфоцити (Б-клетки) и Т-лимфоцити (Т-клетки):

 • Б-клетките се одговорни за создавање на антитела или имуноглобулини кои се борат против инфекциите.
 • Т-клетките ги уништуваат канцерогените клетки и другите клетки заразени со вируси или бактерии преку делување на самите клетки или со координирање на имунолошкиот одговор.
 • Б-клеточните лимфоми се многу почести од Т-клеточните лимфоми и сочинуваат повеќе од 90% од сите лимфоми.

Освен тоа, лимфомите се или:

 • Низок степен (исто така наречен индолентен или хроничен), бидејќи абнормалните клетки растат бавно; или
 • Висок степен (исто така познат како агресивен или акутен).
 • Видови на лимфом

Лимфомите генерално се категоризираат како Хочкинови лимфоми или не-Хочкинови лимфоми. Оваа категоризација се заснова на името на лекарот, д-р Томас Хоџкин, кој прв го опишал она што тогаш било означено како Хочкинова болест на почетокот на деветнаесеттиот век.

Обесхрабрува употребата на терминот „не-Хочкинов лимфом“ бидејќи категоријата не му дава на пациентот важни информации за нивниот рак. Со оглед на разновидноста и сложеноста на различните поттипови, важно е луѓето на кои им е дијагностициран лимфом да го знаат и да го разберат нивниот специфичен подтип, вклучувајќи го и нивниот степен (низок или висок). Познавањето на специфичниот поттип им помага на луѓето подобро да ја разберат нивната болест (вклучувајќи ја дијагнозата, прогнозата и планот за лекување) и пристапите до прилагодени информации и поддршка.

ПОТТИПОВИ НА ЛИМФОМ

Постојат повеќе од 80 поТтипови на лимфом, со различни дијагностички проценки, различни протоколи за лекување и различни исходи. Многу е важно специјалистот за лимфом (хематолог) да го дијагностицира точниот поттип на лимфом. Ова осигурува дека пациентите го добиваат вистинсккото лекување во вистинско време за вистинскиот поттип.

ЗНАЦИ И СИМПТОМИ НА ЛИМФОМ

Моментално не постојат скрининг тестови за лимфом. Знаците и симптомите на лимфом често може да се помешаат со други помалку сериозни болести, како што е грипот. Знаејќи повеќе за вашите јазли, симптомите може да се откријат рано и има подобри шанси за побрза дијагноза и соодветна грижа.

Некои од симптомите може да вклучуваат и :

 • Безболно отекување на лимфните јазли на вратот, пазувите или препоните
 • Постојан замор
 • Треска
 • Ноќно потење
 • Необјасниво губење на телесна тежина
 • Силно чешање
 • Зголемена чувствителност на ефектите на алкохол или
 • Болки во лимфните јазли по пиење алкохол