Симулирано сончево светло го уништува SARS-CoV-2 за 7 до 14 минути

За време на ова истражување, научниците забележале дека симулираното сончево светло може брзо да го деактивира ковиот коронавирус SARS-CoV-2. Имено, резултатите покажале дека 90 проценти од инфективниот вирус бил инактивиран за само 6,8 минути во раствор на плунка и секој 14,3 минути во култура.

Американските научници откриле дека симулираното сончево светло може ефикасно да го уништи новиот коронавирус SARS-CoV-2, кој е одговорен за светската пандемија со КОВИД-19.

Оваа студија имала за цел да го испита влијанието на симулираното сончево светло на присутноста на новиот коронавирус и неговата постојаност на површините. Инаку, претходни студии ја проучувале постојаноста на овој вирус на површините, само во затворени простори.

За време на ова истражување, научниците забележале дека симулираното сончево светло може брзо да го деактивира ковиот коронавирус SARS-CoV-2. Имено, резултатите покажале дека 90 проценти од инфективниот вирус бил инактивиран за само 6,8 минути во раствор на плунка и секој 14,3 минути во култура.

Треба да се истакне дека ова е прва студија која покажува дека нивоата на ултравиолетовите Б (УВБ) зраци, кои се наоѓаат во природната сончева светлина, можат всушност да го инактивираат новиот коронавирус SARS CoV-2 на површините.