СИНДРОМ НА ХРОНИЧЕН ЗАМОР: Како имунитетот влијае на тоа да се будите уморни и по доволно ноќно спиење

Водечки симптом е изразена слабост која трае најмалку шест месеци и значајно ги отежнува секојдневните активности. Хроничната немоќ во овој случај не е последица на акутен напор, а одморот значајно не ја подобрува и во голема мера ги органичува работните, социјалните или личните активности на поединецот.

Постојано сте уморни? Имате впечаток дека се будите поуморени од колкушто сте биле пред спиење, а во текот на денот се чувствувате како да ве прегазил автобус? Најверојатно имате синдром на хроничен замор, а научниците сега откриле дека одговорот можеби лежи во начинот на кој имуниот систем потенцирано активно реагира на некоја здравствена тегоба.

Болеста за која се уште малку се знае, се дефинира како долготрајна, тешка, онеспособувачка психичка и физичка немоќ без мускулна слабост.

Вообичаено почнува нагло и многу пациенти наведуваат состојба слична на вирусна инфекција со отоци на лимфните јазли, малаксалост и симптоми на горните дишни патишта. Водечки симптом е изразена слабост која трае најмалку шест месеци и значајно ги отежнува секојдневните активности. Хроничната немоќ во овој случај не е последица на акутен напор, а одморот значајно не ја подобрува и во голема мера ги органичува работните, социјалните или личните активности на поединецот.

Британските научници употребиле лек под името интерферон алфа. Станува збор за протеин кои се создава во телото, а меѓу останатите, го произведуваат и белите крвни зрнца. Се користи во терапија против вирусот на хепатитис и билошки е произведен. Со помош на интерферон алфа, вештачки креирале модел на синдромот и утврдиле дека пациентите чиј имун одговор на третманот бил нагласено активен, биле склони и кон развот на синдромот на хроничен замор (СХЗ).

“Прв пат успеавме да докажеме дека имуниот систем кај лицата склони на развој на СХЗ бил претерано активен пред и по вбризгувањето на интерферон алфа“, изјавила проф. Алис Расел од Институтот за психијатрија и психологија на Кралски колеџ во Лондон, која го водела истражувањето.

Интерферон алфа се користи за лекување на хепатитис Ц, и целта му е да го активира имуниот систем на еднаков начин на кој тоа го прави силната инфекција.

Проф. Расел и колегите овие сознанија ги искористиле во истражувањето за време на кое го мереле степенот на замор и ги евидентирале маркерите на имуниот систем кај 55 пациенти, пред, за време и по вбризгувањето на интерферонот. Тие утврдиле дека 18 од 55 испитаници имале претерано активен имун систем и пред тертманот, а за време на вбризгувањето на интерферон, имунолошката реакција била хиперактивна.

“Овој резултат упатува на тоа дека лицата чии имун систем реагира претерано активно, се посклони кон развој на синдром на хроничен замор“, потенцирала проф. Расел.

Стручната јавност нагласува дека резултатите од оваа студија се многу корисни кога се во прашање научните сознанија за синдромот на хроничен замор, но дека не нудат многу одговори за кој начин оваа болест може да се спречи, лекува и излекува.