Синдром на искривено огледало

Робувањето на физичкиот изглед може да доведе до опсесии и други пореметувања

Нормално е додека го гледате својот одраз во огледалото да ги забележувате и своите недостастоци. Меѓутоа кога физичкиот изглед ќе стане опсесија која го загрозува здравјето, време е да се стави прст на чело и да се смени погледот на себе.

Живееме во општество и свет каде имиџот и физичкиот изглед ја дефинираат нашата личност. Ни за момент не запираме и не размислуваме за тоа дека убавината е релативен поим, туку стануваме објекти на естетските норми кои ги наметнуваат јавноста и модата и на тој начин сите изгледаме иднетично, како да сме ставени во калап.

Се повеќе луѓе едноставно му робуваат на физичкиот изглед што може на крајот да доведе до опсесии и разни пореметувања на исхраната како анорексија, булимија и емотивно пореметување како што е синдромот на искривено огледало. Овој синдром се состои во тоа да имаме искривена слика за себе, во негативна смисла – бараме и пронаоѓаме мани и недостатоци кои всушност и не постојат или ги преувеличуваме маните кои ги имаме.

Се работи за емоционално пореметување кое е мошне значајно, заради можните последици кои ги носи со себе. Често е поврзано со пореметувањата како анорексија и булимија. Значи, се работи за тоа реалната слика и онаа која ја имаме за себе да не се исти, што резултира со несигурност и незадоволство од сопственото тело затоа што тоа не ги исполнува нормите кои ги наметнува околината. Личноста која пати од овој синдром не може да ги согледа работите објективно и нејзината потреба да го подобри својот изглед оди во екстрем и во голема мера зависи од мислењето на другите.

Како да се изборите со овој синдром?

Треба голема претпазливост уште при првите показатели на ова пореметување, затоа што води до депресија, социофобија, а може да биде дури и причина за самоубиство. Од сите тие причини нужна е правовремена психолошка помош. Нормално е додека го гледате својот одраз во огледалото да ги забележувате недостатоците, исто така, е нормално до одредена граница маните да се обидувате да ги прикриете и да ги ублажите и со самото тоа да се обидувате да го подобрите изгледот колку што е тоа можно, сепак кога физичкиот изглед ќе стане опсесија, лесно може да дојде и до загрозување на здравјето.

Хуморот може да биде одличен за да се прифатиме себеси онакви какви што сме и да се засакаме себе. Не може да се достигне естетско совршенство ниту за тоа има потреба затоа што токму тие физички недостатоци се дел од нашиот шарм. Ако секој пат кога ќе го погледнете својот одраз во огледалото и ќе си кажете дека сте убави, малку по малку ќе дојдете и до тоа и останатите да мислат дека сте такви.


Пет реченици кои треба да ги запаметите:

  • Најдобар начин да бидете среќни со некого е да научите да бидете среќни сами со себе.
  • Да се сакаш самиот себе значи да разбереш дека не мора да се биде совршен за да се биде величествен.
  • Ни на шега не велете дека нешто не можете, затоа што потсвеста не знае за хумор.
  • Сите овие години сте се критикувале и не ви одело во животот. Обидете се сега да сфатите и да се охрабрите себеси.
  • Да се сакаш самиот себе значи да се прифатиш и пофалуваш себеси, да бидеш сигурен во сопствените способности, да го сакаш своето тело и да се воодушевуваш на сопствената убавина посебно онаа внатрешната.