СИНКОПА – Сè што мора да знаете за ова пореметување

По престанување на церебралниот проток на крвта во траење од 10-15 секунди, доаѓа до губење на свеста. Причина за појавата може да бидат потешкотии со срцето. Било да станува збор за митрална стеноза, опструктивна кардиомиопатија или некоја друга срцева болест.

Синкопата може да се објасни како изненадно, минливо губење на свеста која настанува како последица на пореметување на прокрвеноста на мозокот.

По престанување на церебралниот проток на крвта во траење од 10-15 секунди, доаѓа до губење на свеста. Причина за појавата може да бидат потешкотии со срцето. Било да станува збор за митрална стеноза, опструктивна кардиомиопатија или некоја друга срцева болест.

Причините за настанувањето на синкопа може да бидат условени и од некои други причини. Кај некои лица, до синкопа може да дојде по некоја специфична ситуација, како на пример, синкопа предизвикана од кашлање, голтање или физички напор.

Ортостатската синкопа се појавува по нагло паѓање на крвниот притисок по завземање на исправена положба. Почесто се јавува кај стари лица и при предозирање со лекови за намалување на крвниот притисок. Синкопата при метаболички пореметувања настанува во состојба на хипогликемија (намалување на нивото на шеќер во крвта) и е најчеста причина за синкопа кај лицата со дијабетес, особено оние кои се третираат со инсулин.

ПРЕВЕНЦИЈА

Лицата со дијагноза на некоја од кардиолошките болести мораат редовно да ја контролираат основната болест и да се придржуваат до упатствата од лекарот. Невролошките пациенти мерки на превенција треба да ги насочат кон сите насоки кои ги добиле од лекарот, и истото важи и за пациенти со некои болести на метаболизмот.

СИМПТОМИ

Во некои случаи, пред настанувањето на синкопа лицето можа е да има состојба на предсинкопа, која се карактеризира со чувство на губење на свеста, чувствува малаксалост во целото тело, се жали на пореметување на видот и не е во можност да остане во исправена положба. Типични симптоми на синкопа се карактеризираат со пад на крвниот притисок, лицето е бледо, се поти и дишењето е плитко.

При губење на свеста, лицето е неподвижно, дишењето е забавено и слабо се слуша, при што тонусот на мускулот на сфинктер е зачуван.

ПОМОШ

Пружањето помош се состои од поставува на болниот во лежечка положба со подигнати долни екстремитети, за да се обезбеди полесен и побрз прилив на венска крв во срцето. Ако е можно треба да се елиминираат причините за колапсот. Прераното подигање во вертикална положба може повторно да предизвика синкопа.