Синкопа – сè што мора да знаете за ова пореметување

Често се јавува кај постари лица и при предозирање со лекови за намалување на крвниот притисок.

Синкопата може да се појасни како изненадувачко, минливо губење на свеста кое се појавува по пореметување на протокот на крв во мозокот. По престанувањето на церебралниот проток на крв во тарење од 10-15 секунди доаѓа до губење наа свеста. Причина за појавата може да бидат потешкотии со срцето. Било да станува збор за митрална стеноза, опструктивна кардиомиопатија или некоја друга срцева болест.

Причините за појавувањето на синкопата може да бидат условени со некои други причинители. Кај некои лица до синкопа може да дојде по специфични ситуации, на пример, синкопа предизвикана од кашлица, голтање, физички напор.

Ортостатска синкопа се појавува по нагло паѓање на крвниот притисок по заземање на исправена положба. Често се јавува кај постари лица и при предозирање со лекови за намалување на крвниот притисок. Синкопи по метаболички пореметувања се појавуваат во состојба на хипогликемија (намалување на нивото на шеќерот во крвта) и е најчеста причина за синкопа кај лица заболени од дијабетес, посебно оние кои примаат инсулин.

Лицата со дијагноза на некои кардиолошки болести мораат редовно да ја контролираат основната болест и да се придржуваат до упатства на лекарот. Невролошките болни мерките на превенција треба да ги насочат кон сите упатства што ги добиле од лекарот.

Во некои слуачи пред појавата на синкопа болниот има состојба на предсинкопа која се карактеризира со чувство за губење на свест, чувство на малаксаност во целото тело, пореметување на видот, неможност да се стане во исправена положба.

Типични симптоми на синкопа се карактеризирани со пад на крвниот притисок, лицето е бледо, се поти и дише плитко.