Системското воспаление предизвикано од SARS-CoV-2 може да доведе до проблеми со тестисите

Бројните ACE2 рецептори во резидентните клетки на тестисите може да бидат одговорни за повреда на тестисите за време на инфекција со SARS-CoV-2.

Неодамна објавена студија покажала дека повредата на тестисите кај луѓето не е последица на директната инфекција со SARS-CoV-2, туку веројатно е последица на изложеноста на системското воспаление или антигените на SARS-CoV-2.

Инаку, освен акутна повреда на белите дробови, други карактеристики на тешката форма на КОВИД-19 се и повреди на повеќе органи, срцеви компликации и затајување на бубрезите. Исто така, една од компликациите на КОВИД-19 е и повреда на тестистите кај мажите.

Бројните ACE2 рецептори во резидентните клетки на тестисите може да бидат одговорни за повреда на тестисите за време на инфекција со SARS-CoV-2. Во тестисите, ACE2 го регулира производството на тестостерон и волуменот на интерстицијалната течност преку модулирање на конверзијата на ангиотензин 2 во ангиотензин 1.

Други причини за повреда на тестисите може да бидат директна инфекција на резидентните клетки со вирусот или изложеност на медијаторите на системска инфламаторна инфекција (на пример, цитокинска бура) или вирусни антигени. Меѓутоа, механизмите што ја регулираат повредата на тестисите, еден од белезите на тешката форма на КОВИД-19, не се целосно разјаснети.