Слабеењето на видот е поврзано со слабеење на менталните способности кај постарите лица

Ослабениот вид ги обесхрабрува луѓето да се занимаваат со активности, кои го стимулираат мозокот, како што се крстозбори или комуникација со други луѓе

Слабеењето на видот може да биде поврзано со слабеење на когнитивните функции кај постарите лица, покажало најновото американско истражување. Резултатите од истражувањето покажуваат дека мерките како што се нови очила или оперативно отстранување на катаракта може да имаат позитивно влијание врз напорите постарите лица да останат со остар ум, изјавил водечкиот истражувач Дајан Ченг од Медицинскиот факултет на Универзитетот во Мајами.

„Водењето грижа за видот е важно за одржување на добрите когнитивни функции“, додала таа.

Лошиот вид и слабеењето на менталните функции се почести кај постарите лица, но прашањето е дали лошиот вид влијае на менталното здравје или обратно, напишал истражувачкиот тим во  написот објавен во списанието „JAMA Ophthalmology“.

Водењето грижа за видот е важно за одржување на добрите когнитивни функции

Со цел да го добијат одговорот на ова прашање научниците следеле во период од осум години 2 520 возрасни лица, испитувајќи го нивниот вид и ментални способности секоја година.


За време на истражувањето било утврдено дека просечното слабеење на видот, грубо земено, одговарало на губење на способноста за читање на еден ред букви на тестот за вид. Луѓето кои на почетокот на истражувањето имале полош вид, имале и полоши резултати на тестот за ментална способност


Исто така, било нотирано дека состојбата на видот на испитаниците на претходниот преглед се одразувало на состојбата на ментална способност на следниот преглед. Иако е воочено и дека состојбата на менталните функции на прегледот се одразувало на состојбата на видот на наредниот преглед, ефектот на слабеење на видот бил значително посилен врз менталните функции.

Ченг напоменала дека слабеењето на видот ги обесхрабрува луѓето да се занимаваат со активности, кои го стимулираат мозокот, како што се крстозбори или комуникација со други луѓе.

Затоа таа препорачува редовни прегледи на очите кај старите лица и вонредни прегледи доколку се појават какви било нови очни симптоми.

„Оваа студија дава дополнителни докази кои укажуваат дека луѓето кои го одржуваат видот здрав со стареењето, исто така, со тоа ги штитат и своите ментални способности“, додала д-р Хедер Е. Витсон од Медицинскиот факултет на Универзитетот „Duke“.