Слабовидност кај деца – кога очилата не се од помош

Болеста се јавува во најраната детска возраст и ако не се открие навреме и истата соодветно не се третира, окото може засекогаш да остане со послаб вид.

Амблиопија, слабовидност или „мрзливо око“ е око каде што не дошло до развој на нормална видна функција во детската возраст. Се среќава кај два до три проценти од популацијата. Најчесто се јавува на едното око, но може да бидат слабовидни и двете очи. Болеста се јавува во најраната детска возраст и ако не се открие навреме и истата соодветно не се третира, окото може засекогаш да остане со послаб вид. Амблиопијата не може да се коригира со помош на очила или контатни леќи.

Постојат неколку причини за појава на амблиопија.

Најчеста причина за појава на слабовидност е постоење на страбизам (кривогледство). Окото кое гледа настрана има матна слика, мозокот ја исклучува матната слика која доаѓа од страбичното око заради што се јавува слабовидност.

Втора причина е постоење на нееднаква рефракциска грешка помеѓу очите. Тоа може да предизвика амблиопија на окото кое има поголем диоптер. Сликата што се создава во мозокот е заматена, па мозокот ја исклучува, а функцијата ја презема подоброто око или окото со помала рефракциска грешка. Може да се работи за далекувидост, кратковидост или, пак, постоење на астигматизам.

Третата т.н. депривациона амблиопија за среќа е најретка, а се јавува кога постои некаква пречка во оптичките медии, како на пример, вродена катаракта.

Симптоми

Ако родителите или блиските забележат кривење на едното или, пак, двете очи веднаш треба да се јават кај офталмолог. Доколку родителите забележат замижување на едното око, вртење на главата на страна или, пак, негодување (плачење) на детето кога случајно сте го покриле подоброто око, веднаш треба да се јавите на офталмолог, без разлика за која возраст на детето се работи (понекогаш и во првите неколку недели од животот).

Лекување

Основно е да се форсира послабото око, што значи со затворање на подоброто око се принудува послабото око да ја преземе функцијата.
Ако се работи за страбично око, прво се оперира за да се постигне нормален правец на окото (ортофорија), а потоа со затворање на подоброто око се стимулира функцијата на послабото око.
Втор начин на лекување на амблиопијата е со ставање на капки во подоброто (доминантно) око со што се предизвикува ширење на зеницата, а со тоа и добивање на поматна слика на истото, па послабото око ќе ја превземе функцијата.
И двата начина бараат упорност и голема соработка од страна на родителите и децата, кои во почетокот тешко го прифаќаат овој начин на лекување. Но правило е колку порано се почне со третман, толку подобро, а резултатите се многу подобри.