Со помош на крвната група може да се предвиди тежината на КОВИД-19

Истовремено се покажало и дека болните од КОВИД-19 со крвна група А или АБ имаат поголема веројатност дека ќе им биде потребна механичка вентилација што укажува дека имаат повисок степен на оштетувања на белите дробови поради КОВИД-19.

Резултатите од две нови студии покажале дека меѓу пациентите со КОВИД-19 бил помал процентот на луѓе со крвна група О и поголем процентот на оние со крвни групи А, АБ и Б. Исто така се покажало дека лицата кои имаат крвна група А, Б или АБ имаат поголема веројатност дека ќе се заразат со SARS-CoV-2.

Истовремено се покажало и дека болните од КОВИД-19 со крвна група А или АБ имаат поголема веројатност дека ќе им биде потребна механичка вентилација што укажува дека имаат повисок степен на оштетувања на белите дробови поради КОВИД-19.

Студиите дошле до сознание дека повеќе пациенти со крвна група А или АБ имале потреба од дијализа поради затајување на бубрезите.

Резултатите од овие истражувања укажуваат дека пациентите со КОВИД-19 со крвна група А и АБ може да имаат зголемен ризик од дисфункција или затајување на органите во споредба со оние пациенти кои имаат крвна група О или Б.