Состојби кои можат да се заменат со епилепсија

Мора да се мисли особено на хипогликемијата која често настанува кај лекувањето на дијабетичарите, кога се појавуваат минливи пореметувања на церебралната циркулација, која е проследена со треска, слабост, конфузија, раздразливост и грчеви на мускулите, па постои опасност да се заменат со епилептичните напади.

Метаболичките пореметувања имаат голема важност во диференцирање на епилептичните напади, бидејќи повеќето од нив имаат многу сличности со епилепсијата. Меѓу овие пореметувања најважни се оние со промена на нивото на шеќерот во крвта.

НИВО НА КАЛЦИУМ

Мора да се мисли особено на хипогликемијата која често настанува кај лекувањето на дијабетичарите, кога се појавуваат минливи пореметувања на церебралната циркулација, која е проследена со треска, слабост, конфузија, раздразливост и грчеви на мускулите, па постои опасност да се заменат со епилептичните напади.

Од друга страна, хипогликемијата со своите манифестации се поклопува и со епилепсијата контролирана со лекови. И зголелемниот шеќер во крвта поретко може да се замени со парцијалната епилепсија, поради абнормалните движења.

Намалето ниво на калциум во крвта може да создаде проблеми во диференцирањето. Зголементо ниво на калциум може да предизвика грчеви, но е важно дека во клиничката слика постојат и други симптоми типични за хиперкалциемијата, па диференцијацијата е релативно лесна.

КЛАСИЧНА СЛИКА

И мигрената има доста сличности со епилепсијата, а и пореметувањето на спиењето, како нарколепсијата која има класична слика, може да се замени со епилепсијата.

Ноќниот миоклонус го карактеризираат нагли движења на нозете, пред влегување во сон и траат најчесто 45 секунди. Ноќниот страв кај децата до седмата година се јавува два часа по заспивањето, има типична слика и тешко да не се дијагностицира.