Современ прирачник за пациенти со Diabetes mellitus: Што е тоа крвен шеќер?(3)

Одговорите на прашањата што е шеќерната болест, кои се основните знаци на болеста, што е крвен шеќер или гликемија, причини за појава на дијабетес тип 2... ви ги носиме преку изданието насловено Современ прирачник за пациенти со Diabetes mellitus, на проф. д-р Милчо Богоев и д-р Ксенија Богоева-Костовска

Шеќерната болест е едно од најмасовните страдања на современиот човек, која лесно се дијагностицира и со правилна едукација одлично се превенира и се контролира. Овој прирачник, пред сé, е наменет за лицата со дијабетес и нивните најблиски, како и на стручните медицински лица кои се занимаваат  со нивната едукација. Книгата ја препорачуваме и за студентите, како и за лекарите кои започнуваат да се занимаваат со дијабетес, за полесно стекнување на практични сознанија.

д-р Ксенија Богоева-Костовска
Проф. д-р Милчо Богоев, интернист-ендокринолог

Шеќерната болест или Дијабетес мелитус (Diabetes mellitus) претставува хронична, или, би рекле, уште и доживотна болест, што се одликува со нарушување, пред сѐ, на метаболизмот на јаглехидратите, но и на мастите и  протеините и со специфични промени на крвните садови.

 

 

ШТО Е ТОА КРВЕН ШЕЌЕР ИЛИ ГЛИКЕМИЈА?

Крвниот шеќер, всушност, претставува гроздов шеќер или гликоза. Гликозата е основа за животот на клетките во организмот. Таа е главна храна за секоја клетка, особено за органите што се од основна важност за животот на организмот, како што се мозокот, срцето, бубрезите, црниот дроб, мускулите и др.

Во организмот шеќерите се внесуваат главно преку растителната храна што содржи јаглехидрати, како што се житата (сите видови жита), потоа овошјето, како и компирот, оризот, сојата, гравот, грашокот, леќата, разните видови јатки, како што се лешниците, оревите и др. Но до покачување на гликемијата доаѓа и по консумирање на некои видови животинска храна, како што е, на пример, млекото, што содржи посебен вид шеќер-галактоза.

И медот е храна од посебно потекло, што доведува до покачување на крвниот шеќер.
Внесувањето други видови храна, како што се месото и зеленчукот, не доведува до покачување на гликемијата. Но тоа, пак, не значи дека од овие производи можете да консумирате неограничено, бидејќи со внесувањето која било храна се создаваат определен број калории во организмот, со што се зголемува вашата телесна тежина.
За да влезе гликозата во клетките, неопходен е еден хормон што се вика И Н С У Л И Н.

Инсулинот е еден вид белковина (протеин) што се излачува од жлездата што се наоѓа зад желудникот и се вика панкреас. Во народниот говор, панкреасот уште се нарекува гуштеровидна жлезда бидејќи личи на гуштер. Инсулинот се состои од два синџира аминокиселини што се сврзани меѓу себе со два моста од сулфур. Инсулинот има вкупно 51 аминокиселина.

Распоредот на овие единици (аминокиселините) е постојан. Секоја промена во редоследот на единиците на инсулинот, во кој било од синџирите, доведува до промени во дејството на самиот инсулин т.е. до негова неделотворност. За жал, до промени во кодот (клучот или распоредот) на аминокиселините често може да дојде од многу причини, поради што и се појавува или се влошува веќе постојната шеќерна болест.

(продолжува)

http://pzuprofdrbogoev.com/