Срцебиењето, ризик за прерана смрт

Пулс од 81 до 90 отчукувања во минута го удвојува ризикот, а пулс над 90 отчукувања значи тројно поголем ризик од прерана смрт.

Срцебиењето е еден од знаците кои може да упати на зголемен ризик од прерана смрт. Тоа важи и за спортистите и за здравите лица. Нормален пулс се смета срцевиот ритам од 60 до 100 отчукувања во минута. Редовното вежбање овозможува побавен пулс во мирување, но истражувачи од Данска откриле дека и спортистите имаат забрзан пулс, иако се во завидна кондиција. Забрзан пулс е оној што е зимерен пет минути после престанувањето на физичката активност, а преминува 100 отчукувања. Сепак, научниците нагласуваат дека ризикот за прерана смрт се менува и во рамките на распонот на нормални отчучувања на срцето.

Пулсот измерен при мирување од 51 до 80 отчукувања е поврзан со 40 до 50 отсто зголемен ризик за прерана смрт, во споредба со оние кои имаат 50, па и помалку отчукувања во минута. Пулс од 81 до 90 отчукувања во минута го удвојува ризикот, а пулс над 90 отчукувања значи тројно поголем ризик од прерана смрт.

Тоа значи дека со секои 10 до 22 отчукувања повеќе во минута расте ризикот за прерана смрт, се резултатите добиени од студијата спроведена кај средовечни мажи пред 25 години. Шеснаесет години по истражувањето 40 отсто од нив биле мртви, а најголем ризик имале оние со зголемен пулс.

Иако научниците сметаат дека срцебиењето е генетски условено, заради тоа што се јавува и кај луѓето со добра физичка кондиција, сепак, препорачуваат секој човек во текот на денот да издвои време за физичка активност, да се посвети внимание на здравата исхрана, како и да престанат да пушат.