Сте имале повеќе од 10 сексуални партнери? Тогаш имате и поголем ризик од рак, особено жените!

“Резултатите треба да се интерпретираат многу внимателно“, потенцира д-р Константин Закашански, професор по гинекологија на медицинскиот факултет во Њујорк.

Лицата кои имале десет и повеќе сексуални партнери во животот, можеби ги зголемиле шансите да заболат од рак, покажала студија на британските научници.

Ова посебно се однесува на жените кај кои ризикот од развој на рак двојно е поголем ако имале десет или повеќе партнери во споредба со оние кои имале еден или ниеден. Иако научниците очекувале дека ќе пронајдат врска помеѓу бројот на сексуални партнери и ракот, ги изненадила разликата по полови.

Претходни истражувања покажале дека одредени полово преносливи болести може да предизвикаат неколку типови на рак, изјавил еден од авторите на истражувањето Ли Смит од факултетот во Кембриџ.

“Интересно е дека ризикот е поголем за жените. Тоа е можеби затоа што поврзаноста помеѓу некои полово преносливи болести и ракот, поголема кај жените“, вели тој.

За да утврдат како бројот на партнери може да влијае на здравјето, д-р Смит и неговите колеги ги прегледале податоците на англиската национална репрезентативна студија за стареењето и се фокусирале на 5722 мажи и жени, на просечна возраст од 64 години, кои одговарале на прашања за бројот на партнери и за својата здравствена состојба.

  • Меѓу мажите само 29% имале една или ниту една сексуална партнерка, 29% имале помеѓу две и четири, 20% помеѓу пет и девет, додека 22% имале десет и повеќе партнерки.
  • Меѓу жените, 41% имале еден или ниту еден партнер, 36% од два до четири, 16% од пет до девет партнери, а 8% имале десет и повеќе партнери.

Жените и мажите кои имале повеќе парнери почесто биле помлади, неженети/немажени и со склоност кон пушење и алкохол. Но, истовремено почесто биле физички поактивни. Во споредба со жените кои имале еден или ниту еден партнер, кај оние кои имале десет и повеќе, воочено биле 91 процент поголеми шанси за дијагноза рак. Кај мажите во иста ситуација, ризикот бил поголем за 64 проценти.

“Резултатите треба да се интерпретираат многу внимателно“, потенцира д-р Константин Закашански, професор по гинекологија на медицинскиот факултет во Њујорк. Со студијата е пронајдена поврзаност, но не е докажана причината, додава тој. Освен тоа, не се специфицирани видовите на дијагностициран рак, а податоците за бројот на пертнери зависат од тоа што самите лица го кажуваат.

“Поврзаноста може да биде и знак за други одбележја на животниот стил, бидејќи лицата со повеќе партнери воедно и пушеле и пиеле. Пушењето и консумирањето алкохол го зголемуваат ризикот за рак во комбинација со полово преносливите болести“, подвлекол д-р Роберт Едвард, професор по гинекологија и репродуктивно здравје на медицинскиот факултет во Питсбург.

Резултатите од истражувањето се објавени во списанието Sexual & Reproductive Health.